Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Činnosť pedagogických klubov

V rámci projektu sa učitelia vybraných predmetov stretávajú na tzv. pedagogických kluboch. V popoludňajších hodinách diskutujeme medzi sebou, prípadne s hosťami a snažíme sa nielen profesionálne rásť, ale hlavne pretaviť vedomosti, skúsenosti a inovácie do každodennej pedagogickej praxe.

 

Zápisnice z pedagogických klubov:

Biológia

27.9.2019

7. 10. 2019

5. 11. 2019

21. 11. 2019

10. 12. 2019

14. 1. 2020

4. 2. 2020

24. 2. 2020

2. 3. 2020

Chémia

30.9.2019

21.10.2019

12.11.2019

26.11.2019

2.12.2019

28.1.2020

25.2.2020

9.3.2020

Slovenský jazyk a literatúra

26. 9. 2019

27. 9. 2019

1. 10. 2019

8. 10. 2019

5. 11. 2019

12. 11. 2019

4. 12. 2019

11. 12. 2019

15. 1. 2020

29. 1. 2020

12. 2. 2020

26. 2. 2020

11. 3. 2020

Matematika

30.9.2019

7.10.2019

14.10.2019

4.11.2019

3.12.2019

4.2.2020

23.6.2020

24.6.2020

(Mgr. Vladimír Ondrejka)

Novinky v kocke
  • Hľadáme učiteľa informatiky a matematiky p... / viac
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac