Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Činnosť pedagogických klubov

V rámci projektu sa učitelia vybraných predmetov stretávajú na tzv. pedagogických kluboch. V popoludňajších hodinách diskutujeme medzi sebou, prípadne s hosťami a snažíme sa nielen profesionálne rásť, ale hlavne pretaviť vedomosti, skúsenosti a inovácie do každodennej pedagogickej praxe.

 

Zápisnice z pedagogických klubov:

Biológia

27.9.2019

7. 10. 2019

Chémia

30.9.2019

21.10.2019

Slovenský jazyk a literatúra

26. 9. 2019

27. 9. 2019

1.10.2019

8.10.2019

15.10.2019

22.10.2019

5.11.2019

Matematika

30.9.2019

7.10.2019

14.10.2019

(Mgr. Vladimír Ondrejka)

Novinky v kocke
  • Možnosti štúdia  v školskom roku 2020/2021... / viac
  • Tričká a mikiny Zaevidovali sme vaše obje... / viac