Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Zamestnanci

Zoznam  nepedagogických  pracovníkov

Mgr. Jaroslav Borecký

vedúci technického úseku

Mgr. Beáta Kudlačáková

vedúca ekonomicko-hospodárskeho úseku

Mária Borecká

účtovníčka

Ing. Mária Malíková

personalistka

Zuzana Ševčíková

sekretárka, mzdová účtovníčka

Ivana Beňová

admin.pracovníčka ZŠ

 

 

Emil Tkáč

školník ZŠ

Martin Čurgali

školník G

Katarína Mocnárová

vrátnička

Darina Javorová

vrátnička G

Júlia Matluchová

vrátnička v ŠI

Viera  Bírová 

vrátnička na ZŠ

 

 

Terézia Očenášová

vrátnička ZŠ, archivárka, knihovníčka

Alena Ďurišová

upratovačka G

Daniela Šulíková

upratovačka G

Daniela Svinčiaková

upratovačka G

Lívia Lacová

upratovačka G

Ingrid Urcikánová

upratovačka G

 

 

Eva Buchová

upratovačka ŠI

Eliška Balková

upratovačka ŠI

Viera Trnkusová

upratovačka ZŠ

Mária  Košťálová 

upratovačka ZŠ

Eva Marcinkechová upratovačka ZŠ

 

 

Mária Kiššová

upratovačka MŠ

Katarína Vlčeková upratovačka MŠ
   

Marta Nováková

vedúca školskej jedálne

Anna Šabíková

hlavná kuchárka

Zlatica Šranková

kuchárka

Helena Kollárová

pomocnica v kuchyni

Alžbeta Hrúzová

pomocnica v kuchyni

Oľga Koszorúová

pomocnica v kuchyni

Silvia Ligačová

pomocnica v kuchyni

Zuzana Molnárová

kuchárka

Michaela Čanakyová

pomocnica v kuchyni MD

Mária Podlužanská

kuchárka

Júlia Lakatosová

pomocnica v kuchyni

Zdenka Gubáňová

pomocnica v kuchyni

Henrieta Zaťková

kuchárka

Mária Žákovičová pomocnica v kuchyni
Mária Vrbová pomocnica v kuchyni

G – Gymnázium

ŠI – Školský internát

 

Novinky v kocke
  • Dodatok č. 5 k Pokynu riaditeľa školy na z... / viac
  • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci, riadite... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci,   v prílohe... / viac
  • Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe zh... / viac
  • Vážení rodičia,   pred začiatkom šk. rok... / viac