Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Zamestnanci

 

 

Zoznam  nepedagogických  pracovníkov

1.

Mgr. Zuzana Andoková

administratívna pracovníčka, mzdová účtovníčka

2.

Ivana Beňová

sekretárka, administratívna pracovníčka

3.

Mgr. Martin Berta 

správca počítačovej siete a školského informačného systému

4.

Ing. Hana Kolejáková

účtovníčka a pokladníčka

5.

Mgr. Renáta Žuk - Olszewska

vedúca ekonomicko-hospodárskeho útvaru, hospodárka

6.

Ing. Elena Balážová

personalistka

7.

Terézia Očenášová

knihovníčka v školskej knižnici, správkyňa príručného registratúrneho strediska, vrátnička

8.

Martin Čurgali

školník

9.

Ján Hakl

školník

10.

Tibor Száraz

vedúci školník

11.

Viera Bírová

vrátnička na ZŠ

12.

Darina Javorová

vrátnička na gymnáziu a internáte

13.

Katarína Mocnárová

vrátnička na gymnáziu a internáte

14.

Alena Ďurišová

upratovačka na G

15.

Lívia Lacová

upratovačka na G

16.

Ing. Daniela Svinčiaková

upratovačka na G

17.

Daniela Šulíková

upratovačka na G

18.

Ingrid Urcikánová

upratovačka na G

19.

Erika Šulíková

upratovačka na G /zastupovanie počas NV/

20.

Eliška Balková

upratovačka ŠI

21.

Eva Buchová

upratovačka ŠI

22.

Iveta Andrašiková

upratovačka na ZŠ

23.

Mária  Košťálová

upratovačka na ZŠ

24.

Henrieta Kreháková

upratovačka na ZŠ

25.

Mária Kiššová

upratovačka v MŠ

26.

Katarína Vlčeková

upratovačka v MŠ

G – Gymnázium

ŠI – Školský internát

 

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac