Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Zamestnanci

 

Zoznam  nepedagogických  pracovníkov

1.

Ivana Beňová

sekretárka, administratívna pracovníčka

2.

Mária Borecká

účtovníčka a pokladníčka

3.

Mgr. Beáta Kudlačáková

vedúca ekonomicko-hospodárskeho útvaru, hospodárka

4.

Ing. Mária Malíková

personalistka

5.

Zuzana Ševčíková

administratívna pracovníčka, mzdová účtovníčka

6.

Terézia Očenášová

knihovníčka v školskej knižnici, správkyňa príručného registratúrneho strediska, vrátnička

7.

Martin Čurgali

školník

8.

Ing. Igor Hreňovčík

školník

9.

Tibor Száras

hlavný školník

10.  

Viera Bírová

vrátnička na ZŠ

11.  

Darina Javorová

vrátnička na gymnáziu a internáte

12.  

Katarína Mocnárová

vrátnička na gymnáziu a internáte

13.  

Alena Ďurišová

upratovačka na G

14.  

Lívia Lacová

upratovačka na G

15.  

Ing. Daniela Svinčiaková

upratovačka na G

16.  

Daniela Šulíková

upratovačka na G

17.  

Ingrid Urcikánová

upratovačka na G

18.  

Eliška Balková

upratovačka ŠI

19.  

Eva Buchová

upratovačka ŠI

20.  

Mária  Košťálová

upratovačka na ZŠ

21.  

Eva Marcinkechová

upratovačka na ZŠ

22.  

Viera Trnkusová

upratovačka na ZŠ

23.  

Mária Kiššová

upratovačka v MŠ

G – Gymnázium

ŠI – Školský internát

 

Novinky v kocke
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva... / viac
  • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,ako sme V... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva... / viac