Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Harmonogram prijímacích skúšok do 1.ročníka 5-ročného štúdia

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda

 


 

Harmonogram prijímacích skúšok do 1.ročníka 5-ročného štúdia

termín prijímacej skúšky: 2. máj 2023

Prijímacie skúšky sa skladajú z testu na overenie všeobecných jazykových predpokladov žiaka študovať cudzí jazyk a z testu z katolíckeho náboženstva.

Na prijímacie skúšky kalkulačka a ani rysovacie pomôcky nie sú potrebné.

Časový harmonogram:

 


8,15 - 8,45 hod. - príchod uchádzačov do učební, registrácia, základné informácie
8,45 - 8,50 hod. - pokyny ku riešeniu testu
8,50 - 9,40 hod. - písomný test všeobecných jazykových predpokladov - vypracovanie (50')
9,40 - 10,00 hod. - prestávka
10,00 – 10,10 hod. - pokyny ku riešeniu testu
10,10 – 10,50 hod. - písomný test z katolíckeho náboženstva – vypracovanie (40')

Informáciu, do ktorej skupiny je Váš syn/Vaša dcéra zaradený(á) a taktiež miestnosť, v ktorej bude konať prijímacie skúšky, sa dozvie pri vstupe do budovy školy.

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac