Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

História

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre zriadil na žiadosť rodičov 27. mája 1991 nitriansky diecézny biskup Ján Chryzostom Korec. Škola vznikla v prenajatých priestoroch na Priemyselnej ulici, kde bol umiestnený aj domov mládeže. Z pôvodných 250 študentov narástol ich počet postupne na 550, z ktorých asi 80 býva na internáte.

V priebehu niekoľkých rokov gymnázium dostalo od zriaďovateľa vlastný objekt na Farskej ulici v Nitre. Od roku 1995 pribudla na gymnáziu i osemročná forma štúdia. Triedy boli zamerané na cudzie jazyky alebo mali všeobecné zameranie s výraznou diferenciáciou podľa záujmu vo vyšších ročníkoch.

Od 1. januára 2005 sa rozhodol Biskupský úrad v Nitre zriadiť Spojenú katolícku školu, do ktorej začlenil spolu so Základnou školou sv. Svorada a Benedikta i Gymnázium sv. Cyrila a Metoda. Vznikla tak najväčšia katolícka škola v diecéze, ktorá má viac než 800 študentov a 70 učiteľov. O štúdium na škole je stále veľký záujem, ktorému, žiaľ, nezodpovedajú kapacitné možnosti objektu. Od školského roka 2008/2009 sa začala obsahová reforma školstva a gymnázium od prvého ročníka nabehlo na nový školský vzdelávací program. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda ponúka okrem kvalitného vzdelávania i zodpovednú duchovnú a mravnú formáciu a množstvo mimoškolských aktivít.

V júni 2011 sme si pripomenuli 20 rokov školy stretnutím s diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom a našimi absolventmi. 8. decembra tohto roka sa uskutočnila historická celoškolská vlaková púť do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, kde celebroval slávnostnú svätú omšu so zasvätením sa školy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie otec biskup Mons. Dominik Tóth.

Gymnázium sa už dvakrát úspešne zapojilo do projektu Comenius – partnerstvá škôl. V rokoch 2010 – 2014 študenti pod vedením sestier z Rodiny Panny Márie nacvičili tri veľké divadelné projekty, ktoré na nitrianskych profesionálnych scénach zhliadli tisíce divákov z celého Slovenska i zo zahraničia.

Historickým medzníkom pre školu bol školský rok 2014/2015, kedy vstúpili do platnosti inovované školské vzdelávacie programy "Scientia et bonum", boli prijatí prví študenti do nového študijného zamerania – bilingválnej nemeckej trieda a bola otvorená nová Materská škola svätých anjelov strážcov s kapacitou 45 detí.

Spojená katolícka škola v Nitre sa tak stala jedinou školou v regióne, ktorá ponúka komplexnú výchovu a vzdelanie deťom od troch rokov až po maturitu.Viac o histórii do roku 2008

Viac o histórii v rokoch 2008-2015

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac