Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Spojená katolícka škola v Nitre Vás  aj v novom roku pozýva na spoločnú modlitbu posvätného ruženca prostredníctvom živého vysielania cez aplikáciu Microsoft Teams, dňa 12. 01.2021 (utorok) o 20:00 hod. Kliknutím na link nižšie sa môžete pripojiť. Po otvorení linku sa Vám objaví ponuka s možnosťami. Zvoľte možnosť “Sledovať radšej na webe“ a následne – pripojiť sa ako “anonym“.

 

Pripojenie na modlitbu

viac

VÝZVA NITRIANSKEHO BISKUPA K MODLITBE ZA ODVRÁTENIE PANDÉMIE „PÄŤ MINÚT PRE BOHA – PÄŤ MINÚT PRE SEBA“

 

Drahí bratia a sestry!
Adventné a vianočné obdobie nás viedlo k tomu, k čomu sme vlastne povolaní: stať sa skutočne dobrými – milujúcimi ľuďmi. Pocítili sme, že sme autentický viac „sami sebou“, keď nemyslíme len na seba, ale na iných. Ľudskosť pristane nám všetkým a všetci to veľmi dobre poznáme. Aj po sviatočných dňoch sme v situácii, keď si nemôžeme dovoliť, aby tento prejav nášho človečenstva – kresťanstva v našom živote absentoval.

viac

Nástup detí a žiakov do škôl a forma vyučovania

 

 Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Zriaďovateľom odporúča ministerstvo  otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR.

viac

Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva na spoločnú modlitbu posvätného ruženca prostredníctvom živého vysielania cez aplikáciu Microsoft Teams, dňa 22. 12.2020 (utorok) o 20:00 hod. Kliknutím na link nižšie sa môžete pripojiť. Po otvorení linku sa Vám objaví ponuka s možnosťami. Zvoľte možnosť “Sledovať radšej na webe“ a následne – pripojiť sa ako “anonym“.

Pripojenie na modlitbu

viac

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiakov ôsmych a deviatych ročníkov a aj ich rodičov na Virtuálny deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre.

Keďže tento rok pre pandémiu nie je možné navštíviť našu školu fyzicky, otvárame ju aspoň virtuálne. Takto chceme žiakom končiacich ročníkov poskytnúť alternatívu ku klasickému DOD prostredníctvom živého online vysielania, ktoré sa uskutoční dňa

17. 12. 2020 od 17. 00 hod.

 

viac

Dištančné vzdelávanie ponúka aj  nezvyčajné online stretnutia. Ku kvartánom  na online hodinu zavítal autor stoviek kníh pre deti a mládež i dospelých, učiteľ, slovenčinár, lingvista, estét,  básnik, prozaik, dramatik, scenárista, výtvarník, editor, esejista, textár piesní, autor muzikálov, vydavateľ, filozof,  pán Daniel Hevier, majster zvukomalebných slov, ale najmä vzácny, dobrý človek. V rámci hodiny čitateľskej gramotnosti prevzal učiteľské žezlo do svojich rúk, a tak miesto tichej a strohej prezentácie s faktografickými informáciami o osobnosti a tvorbe básnika,   strávili sme  živú hodinu s majstrom básnického slova.

viac

 Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva na spoločnú modlitbu posvätného ruženca prostredníctvom živého vysielania cez aplikáciu Microsoft Teams, dňa 24. 11. 2020 (utorok) o 20:00 hod. Jednotlivé tajomstvá sa budú predmodlievať rodičia a žiaci druhých ročníkov našej základnej školy sv. Svorada a Benedikta. Kliknutím na link nižšie sa môžete pripojiť. Po otvorení linku sa Vám objaví ponuka s možnosťami. Zvoľte možnosť “Sledovať radšej na webe“ a následne – pripojiť sa ako “anonym“

 

viac