Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Nevšedné popoludnie  19.10. 2021 zažili naši pedagógovia z  gymnázia  GCM a Základnej školy sv. Svorada a Benedikta v multimediálnej učebni. Do lavíc zasadli namiesto študentov a „učili  sa“. Pán Mgr. L. Lorincz a PaedDr. V. Štefanovičová sú  dlhoročnými autormi   projektového  vyučovania a stoviek prezentácií v PPT(PowerPoint).   Aj v našej  škole   sa  uplatňujú vysoko inovatívne, moderné a efektívne  metódy vo vyučovaní, ktoré však treba neustále inovovať a  vylepšovať. Preto svoje skúsenosti a praktické vedomosti Mgr. L.Lorincz rád  odovzdáva aj ostatným kolegom, učiteľom.

viac