Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

termín prijímacej skúšky: štvrtok 2. máj 2024

Prijímacie skúšky tvorí test z matematiky, test zo slovenského jazyka a literatúry a test z katolíckeho náboženstva.

Na prijímacie skúšky nie je potrebná kalkulačka ani rysovacie pomôcky.

viac

termín prijímacej skúšky: štvrtok 2. máj 2024

Prijímacie skúšky tvorí test zo slovenského jazyka a literatúry, test z matematiky a test z katolíckeho náboženstva.

Na prijímacie skúšky si treba priniesť kalkulačku. Rysovacie pomôcky nie sú potrebné.

viac

termín prijímacej skúšky: 29. apríl 2024

Prijímacie skúšky sa skladajú z testu na overenie všeobecných jazykových a študijných predpokladov žiaka a z testu z katolíckeho náboženstva.

Na prijímacie skúšky kalkulačka a ani rysovacie pomôcky nie sú potrebné.

viac

V piatok v Bratislave na gymnáziu J. Papánka súťažili Liliana Križanová a Katarína Rábeková zo IV.N v debate na tému: "Mali by mať možnosť žiaci gymnázií voliť si všetky predmety?" Samozrejme jazykom debaty nebol ich materinský jazyk, ale nemecký. Gymnazisti zatiaľ nemôžu rátať s voľbou všetkých učebných predmetov podľa záujmov, ale keby sa vychádzalo z výsledkov debatujúcich, tak asi by sa v budúcnosti presadil aj tento nový model.
Čo je však jasné už teraz: Liliana postúpila do celoslovenského kola a Katka sa ako náhradníčka naň bude pripravovať tiež pod dozorom skúsených nemeckých lektorov.
Veľká gratulácia a držíme palce v postupovom kole!

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac