Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre
  R O Z V R H   23. máj 2018  (streda)  
TRIEDA          
UČEBŇA 1.h 2.h 3.h 4.h 5.h
PRI NEJ ANJ SJL SJL DEJ
OKT Bre Šmk Rom Rom Pol
SEK OBN DEJ ETV VYV ANJ
SEK Plk Pol Plk Pra Rom
TER ANJ ETV DEJ MAT  
A2 Pra Plk Pol Ža Kol
KVA MAT DEJ ANJ ETV MAT
KVA Ža Žeb Jak Plk Ža
KVI GEG KNB kino Apoštol Pavol    
KVI Did s.Joz s.Joz s.Joz  
SEXTA CHE INF DEJ ANJ FYZ
SEXTA Bo Vt Žeb Šmk Kud
SEP INF KNB kino Apoštol Pavol    
SEP Ond Miš Ond Ond  
OKT          
           
I.A ANJ MAT kino Apoštol Pavol    
II.A Šim Ža Bre Bre  
I.B KNB KTK kino Apoštol Pavol    
I.B s.Joz Jak Šim Šim  
I.N NJG NEJ kino Apoštol Pavol    
I.N Dep Zor Zor Zor  
II.A aktivita Úsmev ako dar        
           
II.B INF ANJ KNB INF TH
II.B Vt Pra Miš Vt Pra
II.N KNB KNJ INF NEJ NEJ
AULA Zor s.Cls Vt Jak Kol
III.A Anj BIO kino Apoštol Pavol    
IV.A Šmk Šim Dep Dep  
III.B DEJ ANJ kino Apoštol Pavol    
FYZ Žeb Rom Did Did  
III.N NEL NEJ kino Apoštol Pavol    
III.N s.Cls Kol Bo Bo  
IV.A          
           
IV.B          
           
Trieda II.A ide na akciu Úsmev ako dar. Začiatok s prof. Jakubíčkovou.  
Triedy IA, IB, IN, KVI, IIIA, IIIB, IIIN, SEP idú po 2. hodine do kina .  
           
B príz. Plk, Pra   A2+X 2.p Bre, Rom  
šatne Zor, Šmk   Jedáleň Kol, Pol  
           
           
viac

Výsledky prijímacích skúšok do 8-ročného a 4-ročného gymnázia

4-ročné štúdium

8-ročné štúdium

 

Dôležitý oznam

Prijatí uchádzači sa môžu zapísať ihneď, najneskôr však do 24.5.2018 v čase od 7,30 hod. do 14,30 hod. na sekretariáte školy.

Nezabudnite priniesť na zápis všetky prílohy + 20 € alebo 13 € na ISIC kartu.

Po tomto termíne sa bude čiara posúvať dole, bude daná možnosť ďalším uchádzačom.

viac

Zverejňujeme kľúčovú scénu divadelnej hry Spomeň si na mňa - Obrátenie. Upozorňujeme na prítomnosť pani profesorky Mitošinkovej.

(text: admin) viac

Amerika v Rakúsku

Be the Light - Austrian american dream

Franciscan Univerzity of Steubenville (FUS) v Ohiu  v spolupráci s Language and catechetical Institute (LCI) a s Gymnáziom sv.Cyrila a Metoda (GCM) uvádzajú nový, celovečerný , výpravný,koprodukčný film o skupine dievčat, ktorým 6 dní v malebnom mestečku Gaming v lone prírody a v spoločnosti výnimočných ľudí ponúklo pomoc pri rozhodovaní o budúcnosti, priestor na spoznávanie seba samých aj navzájom  a na tvorbu vzťahov trvajúcich, dúfajme, viac než týždeň. Hlavne však nový pohľad na mnohé sféry života.

viac

GCM-áci to opäť raz rozbalili ako sa na správnych GCM-ákov patrí. A tak sa mohla TV LUX zaLUXnúť divadelným leskom v duchu Jacqua Fescha. 

 

Ak si na nás chcete spomenúť v duchu Spomeň si na mňa, môžete zaloviť v archíve TV LUX v relácii Doma je Doma.

 

Archív TV Lux

 

Prajeme vám príjemné chvíle pred televíznou obrazovkou.

viac

Saleziáni to s mladými vedia

Kto bol vo štvrtok na školskej sv. omši, pravdepodobne neľutoval. Spolu s pátrom Petrom medzi nás zavítal aj don Jozef Luscoň, salezián, človek veselého ducha.

viac

Život - to nie som iba ja a moja práca. Život pulzuje v spoločenstvách, komunitách a my sme povolaní spolupodieľať sa na jeho budovaní. To bolo základným posolstvom tohtoročného Anglického sympózia, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 7.5. v priestoroch Aténskej miestnosti. 

viac

Deutsch-Symposium 2 mit den Brüdern Graggaber

Posledný deň pred naším predĺženým víkendom  nám svojou prítomnosťou spríjemnil  pán  Clemens  Graggaber, ktorého sme mali možnosť  spoznať už minulý rok. Špecializuje sa vo svojej firme na výrobky z dreva.

Na tohtoročnom sympóziu  sme mali príležitosť  zoznámiť sa s jeho bratom Johannom, ktorý pracuje ako lekár v Anglicku. Nemecké bilingválne triedy strávili piatkové dopoludnie v spoločnosti dvoch sympatických bratov z Rakúska. Deň sme začali sv. omšou, ktorá bola v nemčine.  Po sv. omši sa oficiálne začalo sympózium, žiaci z 2.N triedy si pripravili prezentácie, v ktorých v krátkosti predstavili nášho hosťa MUDr. Johanna. Prezentácie boli zamerané na mladosť, štúdium a kariéru nášho cteného hosťa. Venovali sa okrajovo aj Anglicku, kde pán doktor teraz žije a pôsobí.

viac

Ideš študovať do BA a chceš bývať medzi mladými kresťanmi? Tu je šanca!

(admin)

viac

Atletický štadión Stavbár aj tento rok hostil spojené okresné a krajské majstrovstvá v atletike žiakov a žiačok SŠ. Naša škola tam samozrejme nechýbala. A veru, neboli sme len do počtu. V niektorých disciplínach sme dýchali na chrbát najlepším, o čom svedčia viaceré umiestenia na hranici oceňovaných a zaknihovali sme aj pekné pódiové umiestnenia.

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke
  •   R O Z V R H   23. máj 2018  (streda)  ... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do 8-ročného a... / viac
  • Ideš študovať do BA a chceš bývať medzi ml... / viac
  • Dňa 25. mája 2018 sa bude opäť tu v Nitre ... / viac
  • Trenčín – Duchovné cvičenia / viac
  • Platnosť Preukazu ISIC/EURO26 v doprave je... / viac