Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,      

 

obraciame sa na Vás s prosbou o sprostredkovanie informácie o možnosti štúdia na Spojenej katolíckej škole, Farská 19, Nitra o.z. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda.

 

Vzhľadom na to, že po konaní  prijímacích skúšok v májom termíne (1. kolo) nám zostali voľné miesta v študijnom odbore 7902 J gymnázium – štvorročné štúdium  a v študijnom odbore 7902 J 74  gymnázium (bilingválne (nemecké) štúdium),  riaditeľ školy na základe § 66 ods. 7 zákona 245/2008 zákona rozhodol o konaní prijímacích skúšok v ďalšom termíne pre nenaplnený počet miest.

viac

15.6.2021 sme sa s Dorotkou Farkašovou z prímy, Dorotkou Horákovou zo sekundy a Samkom Hollým zo 7. A vybrali na okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Po príjemnej rannej prechádzke mestom sme sa dostali do KOS-u na Chrenovej, kde sa pomaly zbiehali recitátori z Nitry. Po prezentácii účastníkov sme sa odobrali do miestností vyčlenených pre II. a III. kategóriu. V oboch kategóriách bolo po 25 mladých recitátorov, a teda aj 25 umeleckých interpretácií rôznych prozaických textov známych i menej známych autorov.

viac

Dňa 8.6.2021 sme v našej triede Kvarta privítali orchester Opery SND, Bratislavský chlapčenský zbor, známych slovenských operných spevákov a dirigenta (Gabriela Rovňáka ml.). Vypočuli sme si v ich podaní úryvky z vychýrených opier ako napr. Rusalka či Čarovná flauta. Naučili sme sa čo je recitatív, ária a iné pojmy z oblasti opery. Zasmiali sme sa na ľahšom podaní predstavenia určeného mladšiemu divákovi. Pýtate sa, ako je to možné? Veľmi jednoducho – virtuálne. Hoci sme sedeli v laviciach nášho gymnázia, duchom sme boli v sále plnej divákov a vychutnávali si tento umelecký zážitok. Dúfame, že sa v budúcnosti do opery dostaneme naživo a zažijeme tú atmosféru v plnej kráse.

viac