Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Spojená katolícka škola v Nitre pozýva všetkých na spoločnú modlitbu posvätného ruženca prostredníctvom živého vysielania cez platformu YouTube dňa 18. 05. 2021 (utorok) o 20:00 hod. Kliknutím na link nižšie sa môžete pripojiť.

Link: https://youtu.be/4m3LAcgkaE0

 

 

 

 

 

viac

Počas dištančného vyučovania sa študenti tretích ročníkov realizovali aj umelecky.
Popri informáciách o organizácii UNESCO si študenti vybrali pamiatku zo Slovenska alebo pamiatku svetového významu a vytvorili “propagačný materiál” – text a výtvarná realizácia vybranej pamiatky – použili rôzne techniky – maľba na textil, práca s legom, práca s papierom, počítačové techniky, 3D modely… vytvorili skvelé práce, ktoré si môžete v prílohe pozrieť!

viac

Milí priatelia!

Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov už túto sobotu 22.5.2021 ONLINE, priamo z Amsterdamu! Všetci sme pozvaní spojiť sa ako apoštoli vo večeradle a modliť sa spolu s Pannou Máriou. 

 

Tu nájdete PLAGÁT s programom.

 

V sobotu sa môžete pripojiť cez link: www.modlitbovyden.sk

 

Ponúkame tiež VIDEO s názvom "Porozumieť krížu", ktoré pripravili naše sestry z Rodiny Panny Márie. 

 

So srdečným pozdravom 

P. Peter

 

viac

Výsledky prijímacieho konania do tried 5-ročného bilingválneho štúdia
Výsledky prijímacieho konania do tried 4-ročného všeobecného štúdia
Výsledky prijímacieho konania do tried 8-ročného všeobecného štúdia

Prosíme prijatých uchádzačov, aby potvrdili nastúpenie alebo nenastúpenie na štúdium v čo najskoršom možnom termíne najneskôr do 25. mája 2021. Potrebné tlačivá nájdete tu:

viac