Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Zverejňujeme poradie uchádzačov o VŠEOBECNÉ ŠTÚDIUM s poznámkou, či  prijatý uchádzač nastúpi/nenastúpi na štúdium na našej škole.

viac

Zverejňujeme poradie uchádzačov o 5-ročné bilingválne štúdium. Poradie podľa kódov si môžete stiahnuť tu. Je tam poznámka, či  prijatý uchádzač nastúpi/nenastúpi na štúdium na našej škole.

(admin)

viac

Prijímacie skúšky na osemročné vzdelávacie programy budú tento rok v dvoch termínoch:


1. termín: 15. jún 2020
2. termín: 18. jún 2020


Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka – do prímy


Uchádzačov budeme o prijatí alebo neprijatí informovať do 24. júna 2020.

viac
25.05.2020
Klokan online

Matematická súťaž KLOKAN prebehne v tomto školskom roku na našej škole ONLINE.

Kódy a pokyny dostanú študenti cez Edu Page.

Harmonogram súťaže:

viac
07.05.2020
Prijímačky

V školskom roku 2020/2021 otvárame dve triedy štvorročného štúdia, jednu triedu bilingválneho štúdia v nemeckom jazyku a jednu triedu osemročného štúdia. 

viac

Oznam o neklasifikovaní niektorých predmetov v čase prerušeného vyučovania

Riaditeľ Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda  na základe usmernenia MŠVVa Š SR o hodnotení žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 oznamuje neklasifikovanie tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

viac

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva zverejňujeme kritériá a termíny súvisiace s prijímacím konaním na strednú školu. Stručnejšia verzia vo formáte PDF je tu (kritériá, termíny).

O postupe školy a konkrétnych termínoch a podmienkach spojených s rozhodnutím ministerstva školstva Vás budeme informovať prostredníctvom stránky školy a informačného systému EduPage v najbližších dňoch.

viac

V školskom roku 2019/2020 maturujú všetci žiaci riadne prihlasení na prvý termín maturitnej skúšky administratívne, teda na základe priemeru, v súlade s Rozhodnutím o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

viac

Informácie k ústnym maturitám 2020

O postupe školy a konkrétnych termínoch spojených s rozhodnutím ministerstva školstva Vás budeme informovať prostredníctvom stránky školy a informačného systému EduPage v najbližších dňoch.

Maturita 2020 - všeobecné informácie

Maturita 2020 - časový harmonogram

Maturita 2020 - pokyny pre skúšajúcich (rúška a pod.)

Maturita 2020 - termíny pre maturantov

Maturita 2020 - príbuzné skupiny predmetov

viac

PÁN JEŽIŠ KRISTUS VSTAL ZMŔTVYCH, ALELUJA!

Milí žiaci, rodičia, priatelia,  dobrodinci,

Blížia sa sviatky Veľkej noci, ktoré budeme tento rok sláviť inak ako zvyčajne, a predsa Pán Ježiš vstal z mŕtvych pre každého z nás a zvíťazil nad hriechom a smrťou, aby sme aj my mohli s ním povstať k životu!

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke
  • Zverejňujeme poradie uchádzačov o VŠEOBECN... / viac
  • Zverejňujeme poradie uchádzačov o 5-ročné ... / viac
  • Prijímacie skúšky na osemročné vzdelávacie... / viac
  • Na základe rozhodnutia Ministerstva školst... / viac
  • V školskom roku 2019/2020 maturujú všetci ... / viac
  • Informácie k ústnym maturitám 2020 O post... / viac