Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Ďakujeme otcovi biskupovi Viliamovi Judákovi za požehnanie rozhlasového štúdia v našej škole.

Prajeme všetkým, ktorí z neho budú vysielať rannú modlitbu a aj tým, ktorí sa budú podieľať na rozhlasovej tvorbe a rôznych ďalších projektoch, aby vďaka tomuto Božiemu požehnaniu, novej vysielacej a počítačovej technike v jeho vynovených priestoroch vytvárali vysielanie, ktoré bude obohatením a povzbudením pre všetkých poslucháčov aj pre nich samotných.

Tak nech z tohto rozhlasového rádia znejú skvelé veci ...

 

 

 

viac

Zbrusu nové podcastové štúdio získalo konkrétne kontúry interiéru aj techniky. Medzi jeho prvými návštevníkmi bol otec biskup Viliam Judák, ktorý nám nové podcastové štúdio požehnal. K jeho požehnaniu pridávame želanie, aby hosťovalo veľa zaujímavých hostí  a aby v ňom vzniklo veľa zaujímavých podcastov.

viac

Čo? Radosť zo skúmania veľkých diel v Akadémii, ktorú na našej škole ponúka Kolégium Antona Neuwirtha.

Akadémia veľkých diel je voľnočasový program pre stredoškolákov. Pozeráme dobré filmy, čítame tie najlepšie knižky, počúvame kvalitnú hudbu a zamýšľame sa o slávnych obra-zoch. Hľadáme odpovede na veľké otázky vo veľkých príbehoch.


Inšpiruj sa…

viac

Táto otázka sprevádza každého rodiča. Odpoveď na ňu sa mu vytvára postupne, ako jeho dieťa dospieva.

Rodičia Anky Kolesárovej poznali odpoveď ešte skôr, ako dospela.

Je na najlepšej ceste k tomu, že z nej bude svätá.

Je povýšená na oltár ako blahoslavená. Mladé dievča, ktoré nám je blízke, veď je Slovenka, ktorá žila nedávno. Je to kamarátka, ktorej môžeme zveriť starosti. Môže nám z neba vyprosiť milosti, ktoré nám dajú silu zvládať boje s pokušeniami, starosťami, obavami. Je vzorom mladých ľudí.

 

viac

to boli hlavné témy dnešného dňa na GCM

Čo majú spoločné študent a ceruzka ? Aj študent, aj ceruzka majú svoje miesto v škole. Nie je to však jediné, čo majú spoločné. Dnes na slávnostnej sv. omši odznelo, že tak, ako ceruzka v správnej ruke, nakreslí niečo krásne, aj my v Božej ruke môžeme vytvoriť niečo hodnotné. Ceruzku treba občas zastrúhať. To “strúhanie“ sú náročné životné situácie, ktoré nás formujú. Ceruzka má na konci gumu, aby sa dalo vygumovať, keď niečo nebolo správne. Aj keď ceruzka sa vygumovať dá, ryhy po nej zostávajú. Aj my si najskôr dobre rozmyslime, či konáme správne, aby sme nemuseli často “gumovať“.

A ešte niečo – dnes sme sa dozvedeli, že naši profesori nielen výborne učia, ale aj výborne spievajú

Tak povzbudení kázňou a príhovormi, posilnení Božím požehnaním, odovzdaní do Božej ruky, poďme v tomto školskom roku našim životom nakresliť niečo krásne ...

Fotogaléria

viac

Milí žiaci GCM, naši prváci aj absolventi,
srdečne Vás pozývame na slávnostnú svätú omšu v kláštornom kostole Navštívenia Panny Márie, ktorou vstúpime spoločne do nového školského roku 2021/2022 . Svätá omša bude vo štvrtok 2.9.2021 o 10.00 hod.

Po svätej omši majú prváci a prímani triednickú hodinu, pre ostatných žiakov vyučovanie nepokračuje.

V piatok 3.9.2021 vyučovanie začína o 8.00 hod. Po 4 triednických hodinách o 11.30 hod. budeme mať svätú omšu, na ktorej privítame relikvie blahoslavenej Anky Kolesárovej, ktoré dostane kaplnka GCM ako vzácny dar.

Tešíme sa na Vás

viac
V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Biskupský úrad v Žiline oznamuje, že kňaz Žilinskej diecézy a predtým Nitrianskej diecézy, bývalý školský kaplán Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre Vdp. Radoslav Gazdík, po ťažkej chorobe, zaopatrený sviatosťami, odovzdal svoj život Stvoriteľovi dňa 5. augusta 2021 v 49. roku života a v 19. roku kňazstva.
 
Svätú omšu s pohrebnými obradmi bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, v pondelok 9. augusta 2021 o 10.00 hodine vo Farskom kostole sv. apoštola Ondreja v Divine. Pochovaný bude na cintoríne v Divine – Lúky. Nech mu Pán jeho obetavú kňazskú službu odmení večnou slávou vo svojom kráľovstve. R.I.P.
 
viac
Pán Boh zaplať za sv. omšu, ktorá sa konala v kostole Navštívenia Panny Márie dňa 29.6.2021 v súvislosti s koncom tohto školského roka. Bola to prvá a zároveň posledná sv. omša v tomto náročnom korona čase, ktorú slávil spolu s našimi duchovnými aj pomocný biskup Mons. Peter Beňo. Pedagógovia, študenti i ostatní prítomní tak mohli chváliť, odprosiť i poďakovať Pánovi za všetky milosti, ktoré sa im dostali počas náročného desaťmesačného obdobia.

Fotogaléria
viac

Výsledky prijímacieho konania do tried:

- 4-ročného všeobecného štúdia

- 5-ročného bilingválneho štúdia 

Prosíme prijatých uchádzačov, aby potvrdili nastúpenie alebo nenastúpenie na štúdium v čo najskoršom možnom termíne, najneskôr do 25. júna 2021. Potrebné tlačivá nájdete tu:

viac

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,      

 

obraciame sa na Vás s prosbou o sprostredkovanie informácie o možnosti štúdia na Spojenej katolíckej škole, Farská 19, Nitra o.z. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda.

 

Vzhľadom na to, že po konaní  prijímacích skúšok v májom termíne (1. kolo) nám zostali voľné miesta v študijnom odbore 7902 J gymnázium – štvorročné štúdium  a v študijnom odbore 7902 J 74  gymnázium (bilingválne (nemecké) štúdium),  riaditeľ školy na základe § 66 ods. 7 zákona 245/2008 zákona rozhodol o konaní prijímacích skúšok v ďalšom termíne pre nenaplnený počet miest.

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac