Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Pedagógovia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam  pedagogických  pracovníkov

Vedenie školy    
Mgr. Radoslav Rusňák  ANJ, NAB, ETV riaditeľ školy
Mgr. Mária Šperková CHE, MAT pedagog. zástupkyňa

 

 

Interní pedagógovia

 

 

1.

PaedDr. Martina Bažaličková

BIO,CHE

triedna II.A

2.

Mgr. Andrea Behulová

ANJ, psychológia

 

3.

PaedDr. Jana Bohovičová

BIO, CHE,NEJ

triedna I.N

4.

Mgr. Dana Brezniaková

KNB,NEJ

triedna IV.A

5.

Mgr. Jozef Čujdík

INF, EKO

triedny sekunda

6.

Mgr. Zuzana Didová

GEO, TEV

triedna II.B

7.

Mgr. Lýdia Fraňová

ANJ

 

8.

PhDr. ThDr. Roman Gerši, PhD.,  SL.L.

KNB

 

9.

PaedDr. Juliana Greňová

ANJ, NEJ

 

10.

Mgr. Regina Goldnagl

KNB

 

11.

PaedDr. Patrik Haller

KNB, TEV

triedny I.B

12.

PhDr. Barbara Jakubičková

NEJ, ANJ

triedna III.N 

13.

Mgr. Martina Juričková

ANJ, MAT

 

14.

Mgr. Michaela Kajdačiová

NEJ

triedna príma

15.

Mgr. Peter Kopček

MAT, KNB

triedny IV.B

16.

Mgr. Gabriela Kratochvílová

SJL, OBN

 

17.

RNDr. Stanislav Kudlačák

MAT, FYZ

 

18.

Mgr. Eva Kumová

NEJ,  SJA

 

19.

PaedDr. Marta Kvasňovská

GEO, RUJ, NOS

 

20.

Mgr. Irena Lehocká PhD.

SJL, OBN

 

21.

Mgr. Ladislav Lőrincz

SLJ, OBN

triedny sexta

22.

Mgr. Miroslava Melcerová

ANJ

 

23.

PaedDr. Edita Majdanová

NEJ,NAB,ANJ

 

24.

Mgr. Lucia Mockerová

MAT, NEJ

 

25.

Mgr. Jana Mitošinková

GEO,TEV,INF

 

26.

Mgr. Tadeáš Palko

NEJ, TEV

 

27.

Mgr. Mária Pappová

SJL, OBN

 

28.

PaedDr. Katarína Poláková

TEV, DEJ

triedna tercia

29.

Mgr. Juraj Polakovič

TAJ, RUS

triedny kvarta

30.

Ing. Iveta Raškovičová

ANJ

triedna oktáva

31.

Mgr. Mária Romanová

SJL, KNB

 

32.

Mgr. Renáta Rybanská

NEJ

 

33.

Mgr. Anna Striešková

SJL, OBN

triedna IV.N

34.

Mrs. Mary Šabíková

ANJ

 

35.

vdp. Mgr. Peter Šabo - páter Peter

KNB

 

36.

Mgr. Jana Šimková

TEV, pedagogika, BIO

triedna kvinta

37.

Mgr. Jana Šimková

ANJ

triedna I.A

38.

vdp. Mgr. Jozef Šrank

KNB

 

39.

PaedDr. Ján Šunderlík PhD.

MAT, CHE

triedny III.B

40.

Mgr. Viera Tibenská

MAT, INF

 

41.

Mgr. Anna Toporová

FYZ, CHE

vých. poradca 

42.

PaedDr. Zuzana Turčeková

NEJ,RUJ,VYV

triedna V.N

43.

Mgr. Lucia Valkovičová

ANJ

 

44.

Mgr. Gertrúda Veselská, PhD.

NEJ, SJL, HUV

triedna II.N

45.

Mgr. Alica Vontorčíková

SLJ, VYV

triedna septima

46.

Mgr. Zuzana Zorková

Katolícka teológia, NEJ

 

47.

Mgr. Ing. Karol Žák, CSc.

ETV, NAB

 

48.

Mgr. Ing. Lea Žáková

MAT, KNB, ETV

triedna III.A

49.

PhDr. Pavel Žebrák

DEJ

 

 

 

Vychovávatelia v školskom internáte

 

 1.

Mgr. Lukáš Belo

 

 2.

Mgr. Mária Gálová (sr. Mária Marthe)

 

 3.

Bc. Ing. Mária Horváthová

 

 4.

Bc. Mária Králiková

 

 5.

Bc. Erika Králiková

 

 6.

Ing. Miroslav Ševčík

vedúci vychovávateľ       

 7.

Martina Schlegel  (sr. Margaréta)

 

 8.

Lenka Vašeková (sr. Mária Monika)

 

 

 

Novinky v kocke
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac