Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Pedagógovia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam  pedagogických  pracovníkov

Vedenie školy

 

 

Mgr. Radoslav Rusňák

 ANJ, NAB, ETV

 riaditeľ školy

Mgr. Mária Šperková

 CHE, MAT

 zástupkyňa riaditeľa

Mgr. Ľubomíra Záňová

 NEJ, OBN

 zástupkyňa riaditeľa

 

 

Interní pedagógovia

 

 

1.

PaedDr. Martina Bažaličková

BIO,CHE

triedna IV.A

2.

Mgr. Andrea Behulová

ANJ, psychológia

 

3.

PaedDr. Jana Bohovičová

BIO, CHE,NEJ

triedna III.N

4.

Mgr. Dana Brezniaková

KNB,NEJ

 

5.

Mgr. Jozef Čujdík

INF, EKO

triedny kvarta

6.

Mgr. Zuzana Didová

GEO, TEV

triedna IV.B

7.

Mgr. Lýdia Fraňová

ANJ

triedna II.A

8.

Mgr. Jana Gostíková

SJL, DEJ

 

9.

PaedDr. Juliana Greňová

ANJ, NEJ

 

10.

PaedDr. Patrik Haller

KNB, TEV

triedny III.B

11.

PaedDr. Mária Hlavatá

SJL, DEJ

 

12.

PhDr. Barbara Jakubičková PhD.

NEJ, ANJ

triedna V.N 

13.

Mgr. Michal Kajanovič

TEV

 

14.

Mgr. Michaela Kajdačiová

NEJ

triedna tercie

15.

Mgr. Peter Kopček

MAT, KNB

triedny sexty

16.

Mgr. Gabriela Kratochvílová

SJL, OBN

 

17.

RNDr. Stanislav Kudlačák

MAT, FYZ

 

18.

PaedDr. Marta Kvasňovská

GEO, RUJ, NOS

 triedna kvinty

19.

Mgr. Naďa Labancová PhD.

NEJ, DEJ

 

20.

Mgr. Irena Lehocká PhD.

SJL, OBN

triedna II.B

21.

Mgr. Ladislav Lőrincz

SLJ, OBN

triedny oktávy

22.

Mgr. Miroslava Melcerová

ANJ

 triedna I.B

23.

Mgr. Andrea Molnárová

MAT, VYV

 triedna prímy

24.

PaedDr. Andrea Ondrušková

BIO, NEJ, OBN

 

25.

Mgr. Tadeáš Palko

NEJ, TEV

 triedny II.N

26.

Mgr. Juraj Polakovič

TAJ, RUJ 

 

27.

Mgr. Mária Romanová

SJL, KNB

triedna sekundy

28.

Mgr. Renáta Rybanská

NEJ, KTK

 

29.

vdp. Mgr. Peter Šabo - páter Peter

KNB

výchovný  poradca

30.

Mgr. Jana Šimková

TEV, pedagogika, BIO

triedna sexty

31.

Mgr. Jana Šimková

ANJ

triedna III.A

32.

vdp. Mgr. Jozef Šrank

KNB

 

33.

PaedDr. Ján Šunderlík PhD.

MAT, CHE

kariérový poradca

34.

Mgr. Viera Tibenská

MAT, INF

 triedna  I.A

35.

Mgr. Anna Toporová 

FYZ, CHE

 

36.

PaedDr. Zuzana Turčeková

NEJ,RUJ,VYV

triedna I.N

37.

Bc. Dominika Valovičová

FYZ

 

38.

Mgr. Alica Vontorčíková

SLJ, VYV

 

39.

Mgr. Zuzana Zorková

Katolícka teológia, NEJ

 

40.

Mgr. Ing. Lea Žáková

MAT, KNB, ETV

triedna IV.N

41.

PhDr. Pavel Žebrák

DEJ

 

42.

Jason Carlisle

ANJ lektor

 

 

 

Vychovávatelia v školskom internáte

 

 1.

Mgr. Lukáš Belo

 

 2.

Mgr. Mária Gálová (sr. Mária Marthe)

 

 3.

Mgr. Ing. Mária Horváthová

 

 4.

Bc. Mária Králiková

 

 5.

Mgr. Erika Králiková

 

 6.

Ing. Miroslav Ševčík

vedúci vychovávateľ       

 7.

Martina Schlegel  (sr. Margaréta)

 

 8.

Lenka Vašeková (sr. Mária Monika)

 

 

 

 

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac