Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Pedagógovia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam  pedagogických  pracovníkov

Vedenie školy    
Mgr. Radoslav Rusňák  ANJ, NAB, ETV riaditeľ školy
Mgr. Mária Šperková CHE, MAT pedagog. zástupkyňa

 

Interní pedagógovia    
Mgr. Martina Bažaličková BIO, CHE  
Mgr. Andrea Behulová ANJ  
PaedDr. Jana Bohovičová BIO, CHE triedna IV.N
Mgr. Dana Brezniaková
KNB, NEJ triedna II.A
Mgr. Jozef Čujdík
INF  
Mgr. Zuzana Didová TEV, GEG triedna IV.B
Mgr. Lýdia Fraňová ANJ  
PaedDr. Juliana Greňová    
PaedDr. Patrik Haller    
PaedDr. Mária Hlavatá  SJL, DEJ, KNB, KTK  
RNDr. Mária Hrdá BIO  
PhDr. Barbara Jakubičková ANJ. NEJ  triedna I.N 
RNDr. Miroslava Jenisová  MAT, FYZ  triedna septima
Mgr. Martina Juríčková MAT, NEJ  
Mgr. Michaela Kajdačiová    
Mgr. Dominika Konkoľová    
Mgr. Peter Kopček  MAT, KNB   
RNDr. Stanislav Kudlačák MAT, FYZ  
Mgr. Eva Kumová NEJ  
PaedDr. Marta Kvasňovská  GEG, RUJ, OBN   
Mgr. Ladislav Lőrincz  SJL, OBN  triedny kvarta
Mgr. Miroslava Melcerová    
Mgr. Lucia Miklášová MAT, NEJ  
Mgr. Peter Mišovič KNB  
Mgr. Jana Mitošinková  TEV, GEG, INF  
Mgr. Vladimír Ondrejka  MAT, INF   
Mgr. Tadeáš Palko
   
Mgr. Juraj Polakovič TAJ, RUJ  triedny sekunda
Mgr. Katarína Poláková TSV, DEJ  triedna prima 
sr. Clarissa Julia Pöll, RPM  NEJ   
Ing. Iveta Raškovičová ANJ  triedna sexta
sr. Mgr. Josefa Renáta Rybanská, RPM  NEJ, KTK   
Mgr. Anna Striešková    
Mrs. Mary Šabíková  ANJ   
dp. Peter Šabo, OISS KNB   
Mgr. Jana Šimková 

TEV 

triedna tercia
Mgr. Jana Šimková 

ANJ

 
PaedDr. Ján Šunderlík, PhD.

MAT, CHE, ANJ

triedny I.B
Mgr. Anna Toporová  FYZ, CHE  vých. poradca 
PaedDr. Zuzana Turčeková NEJ, RUJ, VYV  
Mgr. Gertrúda Veselská, PhD.    
Mgr. Alica Vontorčíková  SJL, VYV, UMK  triedna kvinta
sr. Mgr. Mária Zuzana Zorková, RPM KNB  
Mgr. Ing. Karol Žák, CSc. KNB, CHE  
Mgr. Ing. Lea Žáková MAT, KTK, KNB  triedna I.A
PhDr. Pavel Žebrák DEJ  

 

 

Vychovávatelia v školskom internáte  
Ing. Miroslav Ševčík hlavný vychovávateľ
sr. Mgr. Mária Marthe Gálová, RPM  
sr. Mary Nichole Nietzel, RPM  
Mgr. Lukáš Belo  
sr. Margareta Martina Schlegel, RPM  
sr. Monika Lenka Vašeková, RPM  
Bc. Mária Králiková  
Bc. Erika Králiková  

 

Novinky v kocke
  • S radosťou Vám oznamujeme, že vedenie GCM ... / viac