Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Pedagógovia

Zoznam  pedagogických  pracovníkov

Vedenie školy    
Mgr. Ing. Karol Žák,CSc. KTK, CHE, KNB riaditeľ školy
Mgr. Ladislav Čurgali TEV, NEJ    techn.- ekonom. zástupca
RNDr. Mária Hrdá BIO pedagog. zástupkyňa
RNDr. Stanislav Kudlačák MAT, FYZ pedagog. zástupca

 

Interní pedagógovia    
PaedDr. Jana Bohovičová BIO, CHE triedna III.N
Mgr. Dana Brezniaková
KNB, NEJ triedna I.A
Ing. Blanka Depešová NEJ  
Mgr. Zuzana Didová TEV, GEG triedna III.B
PaedDr. Vlasta Ďurfinová SJL, OBN triedna II.A
PaedDr. Richard Gurbicz  ANJ, KNB  triedny I.B
PaedDr. Mária Hlavatá  SJL, DEJ   
Mgr. Barbara Jakubičková ANJ. NEJ  
RNDr. Miroslava Jenisová  MAT, FYZ  triedna sexta
RNDr. Daniela Kollárová  NEJ, MAT   
Mgr. Peter Kopček  MAT, KNB  triedny IV.B
PaedDr. Marta Kvasňovská  GEG, RUJ, OBN   
Mgr. Ladislav Lőrincz  SJL, OBN  triedny oktáva
Mgr. Erika Mikulová MAT, NEJ triedna II.N
Mgr. Peter Mišovič KNB  
Mgr. Jana Mitošinková  TEV, GEG, INF triedna III.A 
PaedDr. Štefan Murárik ANJ, KNB triedny I.N
Mgr. Vladimír Ondrejka  MAT, INF  triedny septima
PaedDr. Andrea Ondrušková BIO, OBN, KNB, NEJ  
Mgr. Juraj Polakovič TAJ, RUJ  triedny prima
Mgr. Katarína Poláková TSV, DEJ  
sr. Clarissa Julia Pöll, RPM  NEJ   
Mgr. Júlia Prablesková TAJ, ANJ triedna II.B
Ing. Iveta Raškovičová ANJ  triedna kvinta
Mgr. Anna Romanová ANJ, SJL  
sr. Mgr. Josefa Renáta Rybanská, RPM  NEJ, KTK   
Mrs. Mary Šabíková  ANJ   
dp. Peter Šabo, OISS KNB   
Mgr. Jana Šimková 

TEV 

triedna sekunda
Mgr. Jana Šimková 

ANJ

 
Mgr. Mária Šperková  CHE, MAT  triedna tercia
Mgr. Anna Toporová  FYZ, CHE  vých. poradca 
Mgr. Alica Vontorčíková  SJL, VYV, UMK  triedna kvarta
Mgr. Jaroslav Votoček TEV, INF  
sr. Mgr. Mária Zuzana Zorková, RPM KNB  
Mgr. Ing. Lea Žáková MAT, KTK, KNB  
PhDr. Pavel Žebrák DEJ  triedny IV.A

 

 

Vychovávatelia v školskom internáte  
Ing. Miroslav Ševčík hlavný vychovávateľ
sr. Mgr. Mária Marthe Gálová, RPM  
sr. Mary Nichole Nietzel, RPM  
sr. Margareta Martina Schlegel, RPM  
sr. Monika Lenka Vašeková, RPM  

 

Novinky v kocke
  • Ideš študovať do BA a chceš bývať medzi ml... / viac
  • Platnosť Preukazu ISIC/EURO26 v doprave je... / viac