Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Pedagógovia

Zoznam  pedagogických  pracovníkov

Vedenie školy    
Mgr. Ing. Karol Žák,CSc. KTK, CHE, KNB riaditeľ školy
Mgr. Ladislav Čurgali TEV, NEJ    techn.- ekonom. zástupca
RNDr. Mária Hrdá BIO pedagog. zástupkyňa
RNDr. Stanislav Kudlačák MAT, FYZ pedagog. zástupca

 

Interní pedagógovia    
PaedDr. Jana Bohovičová BIO, CHE triedna II.N
Mgr. Dana Brezniaková
KNB, NEJ  
Ing. Blanka Depešová NEJ  
Mgr. Zuzana Didová TEV, GEG  
PaedDr. Vlasta Ďurfinová SJL, OBN triedna I.A
PaedDr. Richard Gurbicz  ANJ, KNB   
Mgr. Mária Juríková ANJ, DEJ triedna II.A
PaedDr. Mária Hlavatá  SJL, DEJ  triedna IV.A
RNDr. Miroslava Jenisová  MAT, FYZ  triedna kvinta
RNDr. Daniela Kollárová  NEJ, MAT   
Mgr. Peter Kopček  MAT, KNB  triedny III.B
PaedDr. Marta Kvasňovská  GEG, RUJ, OBN  triedna IV.B
Mgr. Ladislav Lőrincz  SJL, OBN  triedny septima
Mgr. Erika Mikulová MAT, NEJ triedna I.N
Mgr. Jana Mitošinková  TEV, GEG, INF  
PaedDr. Štefan Murárik ANJ, KNB  
Mgr. Vladimír Ondrejka  MAT, INF  triedny sexta
sr. Clarissa Julia Pöll, RPM  NEJ   
Mgr. Júlia Prablesková TAJ, ANJ triedna I.B
Ing. Iveta Raškovičová ANJ  triedna kvarta
sr. Mgr. Josefa Renáta Rybanská, RPM  NEJ, KTK   
Mrs. Mary Šabíková  ANJ   
dp. Peter Šabo, OISS KNB   
Mgr. Jana Šimková 

TEV 

triedna príma 
Mgr. Mária Šperková  CHE, MAT  triedna sekunda
Mgr. Lívia Tóthová ANJ, RUJ triedna II.B 
Mgr. Anna Toporová  FYZ, CHE  vých. poradca 
Mgr. Alica Vontorčíková  SJL, VYV, UMK  triedna tercia
Mgr. Jaroslav Votoček TEV, INF  
sr. Mgr. Mária Zuzana Zorková, RPM KNB  
Mgr. Ing. Lea Žáková MAT, KTK, KNB  
PhDr. Pavel Žebrák DEJ  triedny III.A

 

Externí pedagógovia  
Mgr. Pertra Muráriková, PhD.

KTK

 

Vychovávatelia v školskom internáte  
Ing. Miroslav Ševčík hlavný vychovávateľ
sr. Mgr. Mária Marthe Gálová, RPM  
sr. Mary Nichole Nietzel, RPM  
sr. Margareta Martina Schlegel, RPM  
sr. Monika Lenka Vašeková, RPM  

 

Novinky v kocke
  • Milí rodičia a študenti, blíži sa koniec ... / viac