Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Pedagógovia

Zoznam  pedagogických  pracovníkov

Vedenie školy    
Mgr. Radoslav Rusňák  ANJ, NAB, ETV riaditeľ školy
Mgr. Ladislav Čurgali TEV, NEJ    techn.- ekonom. zástupca
Mgr. Mária Šperková CHE, MAT pedagog. zástupkyňa
RNDr. Stanislav Kudlačák MAT, FYZ pedagog. zástupca

 

Interní pedagógovia    
Mgr. Martina Bažaličková BIO, CHE  
Mgr. Andrea Behulová ANJ  
PaedDr. Jana Bohovičová BIO, CHE triedna IV.N
Mgr. Dana Brezniaková
KNB, NEJ triedna II.A
Ing. Blanka Depešová NEJ  
Mgr. Zuzana Didová TEV, GEG triedna IV.B
PaedDr. Vlasta Ďurfinová SJL, OBN triedna III.A
Mgr. Lýdia Fraňová ANJ  
PaedDr. Richard Gurbicz  ANJ, KNB  triedny II.B
PaedDr. Mária Hlavatá  SJL, DEJ   
Mgr. Barbara Jakubičková ANJ. NEJ  triedna I.N 
RNDr. Miroslava Jenisová  MAT, FYZ  triedna septima
RNDr. Daniela Kollárová  NEJ, MAT   
Mgr. Peter Kopček  MAT, KNB   
PaedDr. Marta Kvasňovská  GEG, RUJ, OBN   triedna I.B
Mgr. Ladislav Lőrincz  SJL, OBN  triedny kvarta
Mgr. Erika Mikulová MAT, NEJ triedna III.N
Mgr. Peter Mišovič KNB  
Mgr. Jana Mitošinková  TEV, GEG, INF triedna IV.A 
Mgr. Vladimír Ondrejka  MAT, INF  triedny oktáva
PaedDr. Andrea Ondrušková BIO, OBN, KNB, NEJ  
Mgr. Juraj Polakovič TAJ, RUJ  triedny sekunda
Mgr. Katarína Poláková TSV, DEJ  triedna prima 
sr. Clarissa Julia Pöll, RPM  NEJ   
Mgr. Júlia Prablesková TAJ, ANJ triedna III.B
Ing. Iveta Raškovičová ANJ  triedna sexta
Mgr. Anna Romanová ANJ, SJL  
sr. Mgr. Josefa Renáta Rybanská, RPM  NEJ, KTK   
Mrs. Mary Šabíková  ANJ   
dp. Peter Šabo, OISS KNB   
Mgr. Jana Šimková 

TEV 

triedna tercia
Mgr. Jana Šimková 

ANJ

 
Mgr. Anna Toporová  FYZ, CHE  vých. poradca 
PaedDr. Zuzana Turčeková NEJ, RUJ, VYV  
Mgr. Alica Vontorčíková  SJL, VYV, UMK  triedna kvinta
Mgr. Jaroslav Votoček TEV, INF  
sr. Mgr. Mária Zuzana Zorková, RPM KNB  
Mgr. Ing. Karol Žák, CSc. KNB, CHE  
Mgr. Ing. Lea Žáková MAT, KTK, KNB  triedna I.A
PhDr. Pavel Žebrák DEJ  

 

 

Vychovávatelia v školskom internáte  
Ing. Miroslav Ševčík hlavný vychovávateľ
sr. Mgr. Mária Marthe Gálová, RPM  
sr. Mary Nichole Nietzel, RPM  
sr. Margareta Martina Schlegel, RPM  
sr. Monika Lenka Vašeková, RPM  

 

Novinky v kocke
  • Upozorňujeme rodičov, ktorí počas prázdnin... / viac
  • Informácie pre pedagógov DC v Čičmanoch -... / viac
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac