Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Profil školy


"Nech z tohto gymnázia vyrastajú krásne postavy mladých vzdelaných chlapcov a dievčat, ktorí budú požehnaním Slovenska a Cirkvi."

Ján Chryzostom kardinál Korec,nitriansky emeritný biskup


Logo skoly
 • Katolícke gymnázium zriadené Biskupským úradom v Nitre v školskom roku 1991/1992
 • Formy štúdia – štvorročná, päťročná i osemročná, 500 študentov v 16 - 20 triedach
 • Dlhodobé zameranie gymnázia – duchovná a hodnotová orientácia, cudzie jazyky, maximálna diferenciácia vo vyšších ročníkoch podľa záujmu študentov
 • Od školského roka 2008/2009 – nový školský vzdelávací program „Scientia et bonum“ s tromi základnými piliermi:  duchovná a hodnotová orientácia, cudzie jazyky, vo vyšších ročníkoch maximálne možnosti profilácie podľa záujmu študentov. Od školského roka 2015/2016 postupné zavádzanie inovovaného školského vzdelávacieho programu pre všetky formy štúdia na gymnáziu
 • Takmer 2500 absolventov, percento úspešnosti prijatia na univerzity doma i v zahraničí sa dlhodobo pohybuje nad 95%
 • Od 1. januára 2005 gymnázium začlenené do Spojenej katolíckej školy v Nitre spolu so Základnou školou sv. Svorada a Benedikta a školskými zariadeniami.
 • Gymnázium je v obnovenom biskupskom objekte v centre mesta, vybavenie zodpovedá vysokému štandardu strednej školy gymnaziálneho typu
 • Gymnázium má vlastný internát priamo v školskom objekte, kapacita 70 študentov
 • V škole a na internáte pôsobí vlastný školský kaplán a sestry zasväteného života
 • Škola si vybudovala pevné miesto v meste, kraji i v rámci Slovenska, študenti i pedagógovia dosiahli viacero významných úspechov a ocenení na všetkých úrovniach
 • Od školského roka 2015/2016 zaradené do gymnázia bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom nemeckým
 • Od školského roka 2015/2016 je zaradená do Spojenej katolíckej školy v Nitre i ďalšia organizačná zložka Materská škola svätých anjelov strážcov s kapacitou 45 detí
 • Spojená katolícka škola v Nitre je jedinou školou v regióne, ktorá ponúka komplexnú výchovu a vzdelávanie deťom od 3 rokov až po maturitu.

 

 

Viac o profile školy

Novinky v kocke
 • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
 • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac