Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Poplatky a účty

Prehľad poplatkov a čísla účtov

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov na zariadenia Výška poplatku v € Periodicita poplatku Termín splatnosti Číslo účtu
Školský internát 35,00 mesačne do 20. dňa predch.mes. SK4802000000000341847162
Školská jedáleň 

GYM prima-kvarta 22,04

GYM kvinta-oktáva 24,13

GYM štvorročné 24,13

Internát stravné 51,29

mesačne do 20. dňa predch.mes. SK9202000000001178271259
Sponzorský účet SKŠ   SK3502000000002416462056

 

Príspevky od rodičov

Združenie pri SKŠ, Gym. sv. Cyrila a Metoda  prvé dieťa 30,00 € 1x ročne SK5002000000003186396958
druhé dieťa 20,00 €
tretie a každé ďalšie dieťa 0,00 €
Novinky v kocke
  • Výsledky prijímacích skúšok z 18.6. 2019 s... / viac
  • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda hľadá stredo... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročn... / viac