Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Poplatky a účty

Prehľad poplatkov a čísla účtov

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov na zariadenia

Výška poplatku v €

Periodicita poplatku

Termín splatnosti

Číslo účtu

Školský internát

45,00

mesačne

do 20. dňa predch.mes.

SK4802000000000341847162

Školská jedáleň 

GYM prima-kvarta 00,00 €

GYM kvinta-oktáva 46,20 €

GYM štvorročné 46,20 €

Internát stravné 120,75 €

mesačne

do 20. dňa predch.mes.

SK9202000000001178271259

Sponzorský účet SKŠ

 

SK3502000000002416462056

 

Príspevky od rodičov

Združenie pri SKŠ, Gym. sv. Cyrila a Metoda  prvé dieťa 30,00 € 1x ročne SK5002000000003186396958
druhé dieťa 20,00 €
tretie a každé ďalšie dieťa 0,00 €

 

Pri platbe na účet do poznámky uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka.

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac