Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Poplatky a účty

Prehľad poplatkov a čísla účtov

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov na zariadenia

Výška poplatku v €

Periodicita poplatku

Termín splatnosti

Číslo účtu

Školský internát

38,00

mesačne

do 20. dňa predch.mes.

SK4802000000000341847162

Školská jedáleň 

GYM prima-kvarta 32,13

GYM kvinta-oktáva 34,20

GYM štvorročné 34,20

Internát stravné 60,69

mesačne

do 20. dňa predch.mes.

SK9202000000001178271259

Sponzorský účet SKŠ

 

SK3502000000002416462056

 

Príspevky od rodičov

Združenie pri SKŠ, Gym. sv. Cyrila a Metoda  prvé dieťa 30,00 € 1x ročne SK5002000000003186396958
druhé dieťa 20,00 €
tretie a každé ďalšie dieťa 0,00 €

 

Pri platbe na účet do poznámky uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka.

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci, riadite... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci,   v prílohe... / viac
  • Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe zh... / viac
  • Vážení rodičia,   pred začiatkom šk. rok... / viac
  • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že testov... / viac