Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Vážení vyučujúci nemeckého jazyka, vážení metodici,

radi by sme Vám pozvali na náš seminár Mgr. Miliny Kollárovej pre učiteľov nemeckého jazyka. Uskutoční sa v priestoroch Gymnazia Cyrila a Metoda v Nitre dňa 16.10. 2019 o 13.00 hod. 

Seminár je určený pre vyučujúcich na stredných školách. 

viac

Včera (1.10.2019) sa počas veľkej prestávky konala voľba predsedu žiackej rady. Voľba pripútala pozornosť 136 študentov, ktorí jarmo zodpovednosti zverili najmladšiemu kandidátovi, Filipovi Cvíčelovi z 2.B.

Filip získal 78 hlasov. Jeho volebný program (Filip Cvíčela) obsahuje ako prvý bod recykláciu, tak sa tešíme na zmeny v tejto dôležitej oblasti súčasnosti.

(text: Mgr. Vladimír Ondrejka, aprobácia MA-IN)

viac

V rámci festivalu Divadelná Nitra sme sa 30. 9. 2019 mali možnosť zúčastniť vystúpenia súboru HAUPTAKTION z Mníchova, SRN. Predstavenie  “Druhý pokus o telovýchovu” možno chápať ako performatívnu esej, ktorá prezentuje dejiny Nemecka na základe vývoja telovýchovných aktivít v rôznych telocvičných spolkoch v priebehu posledných 200 rokov. Keďže toho hnutie je v Nemecku stale aktuálne a má nemálo prívržencov, určite bola prezentovaná performancia zaujímavým prínosom nielen pre divadelný festival, ale aj pre nás osobne.

viac

1. Tag - PO, 23.9.2019

 

Náš prvý deň výletu sa začal meškaním pár nemenovaných osôb na autobus. Však, Brokolica... Keď sme sa všetci stretli v buse, vydali sme sa na našu spoločnú púť týždňom. Náš spoločný čas sa začal krátkou modlitbou pred cestou a následným viac-spoznávaním sa medzi sebou. Keď sme prišli do Heiligenkreuzu, domáci nás pekne privítali teplým obedom a prehliadkou kláštora. A pýtate sa čo je Heiligenkreuz?

viac

Moja rozprávka / moje pohádka je projekt, do ktorého sa počas predchádzajúceho školského roka zapojili minuloroční sekundáni, terajší terciáni. Cieľom projektu bolo podporiť literárnu a výtvarnú tvorbu mladých autorov.

viac
11.09.2019
Krúžky

Krúžky na GCM 2019 / 2020

Prinášame vám ponuku krúžkov na šk. rok 2019/2020. Vzdelávacie poukazy podpísané rodičom je potrebné čím skôr priniesť vedúcemu krúžku.

P.č.

Názov krúžku:

Vedúci krúžku:

Poznámka:

1

Spevácky krúžok

Ing. Miroslav Ševčík

 

2

Krúžok anglických projektov 1

Mgr. Mary Šabíková

 

3

Volejbalový krúžok

PaedDr. Patrik Haller

 

4

Florbalový krúžok

Mgr. Tadeáš Palko

 

5

Fyzikálny krúžok

RNDr. Stanislav Kudlačák

 

6

Krúžok aranžovania

Mgr. Júlia Pőll

 

7

Krúžok nemeckých projektov

Mgr. Júlia Pőll

 

8

Krúžok poskytovania prvej pomoci

 

 

9

Krúžok talianskeho jazyka

Mgr. Juraj Polakovič

 

10

Krúžok všeobecného rozhľadu

Ing. Iveta Raškovičová

(filmy, hudba)

11

Futbalový krúžok

Mgr. Peter Šabo

19,15/15,15

PRI - KVA

12

Športový krúžok

Mgr. Tadeáš Palko

 

13

Krúžok prekladateľov

Mgr. Barbara Jakubičková

 

14

Krúžok 3D + CNC

RNDr. Július Jenis

(projekt)

15

Voľnočasový krúžok

RNDr. Miroslava Jenisová

oktáva

16

Krúžok novovekých dejín

PhDr. Pavel Žebrák

 

17

Krúžok školského časopisu

Mgr. Jana Mitošinková

(video, foto)

viac

GCM ťa poznačí

Školský rok je otvorený. Si aj ty otvorený? Si otvorený novým možnostiam, novým priateľstvám, novým vedomostiam a určite aj novým problémom? Chceš sa dať poznačiť? To, akým spôsobom sa to udeje, je do veľkej miery na tebe. Ale deje sa to, táto škola má pre teba ponuku. Chop sa svojej šance. Nechaj sa poznačiť.

viac

Národný pochod za život – Bratislava, nedeľa 22.09.2019

Milí GCMáci, všetci príbuzní a známi,

určite sa k Vám dostala informácia a pozvanie Konferencie biskupov Slovenska na Národný pochod za život do Bratislavy v nedeľu 22.09.2019-

Z našej školy organizujeme autobus na toto podujatie, aby sme vyjadrili náš postoj k najdôležitejšej otázke – za ochranu ľudského života, za rodinu.

Srdečne Vás všetkých pozývame.

viac

Požehnané prázdniny bez hazardu

Dnes je ten deň, na ktorý mnohokrát čakajú nielen študenti, ale aj učitelia či zamestnanci školy. Posledný deň v škole má vždy špecifickú príchuť, typickú atmosféru - lúčenie, očakávanie, radosť,... Mix pocitov, ktoré sú v každom z nás.

Sv. omša začala o 10.00 piesňou Laudate Dominum (Chváľte Pána). To je presne to, čo by sme svojim životom mali robiť. Nehazardovať, neskúšať všetko, lebo nie všetko osoží. Letieť slobodne, letieť takou rýchlosťou, akú dosahuje aj náš anjel strážny.

viac

O úspechoch našich študentov v predmete informatika sa už popísalo dosť a dokonca sme mali aj zastúpenie v celoslovenskom kole, kde nás  úspešne reprezentoval Andrej Andrašovič . Tieto riadky preto budú patriť našim fyzikom a matematikom.

viac
Novinky v kocke