Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Redakčná rada školského časopisu vyhlasuje fotografickú súťaž Vianoce na GCM. Do súťaže sa môže zapojiť každý žiak našej školy. Jedinou podmienkou súťaže je zachytenie vianočnej atmosféry v školskom prostredí.
Víťazné 2 fotografie budú uverejnené na titulnej a zadnej strane školského časopisu v januári. Uzávierka súťaže je 22. december 2023.


Vaše fotografie posielajte p. prof. L. Lorinczovi na Edupage alebo do Teamsu do četu.

viac

Z iniciatívy žiackeho parlamentu na našej škole sa pripájame k vianočnej zbierke pre deti zo  Špeciálnej základnej školy internátnej, Praktickej školy (pre hendikepované deti) a pre deti z Centra pre rodinu a deti.

viac

Dnes 6.12.2023 sa na pôde nášho gymnázia uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv, do ktorého sa zapojili študenti štvrtého a piateho ročníka. Do krajského kola postúpil Marek Mladý zo IV.A. Víťazovi gratulujeme!

 

viac

Dňa 27.11.2023 sa na našej škole konalo žiacke sympózium, ktoré bolo venované téme udržateľného rozvoja. Žiaci zo IV.N a V.N zapojení v projekte Erasmus + prezentovali svoje projekty a názory týkajúce sa dôležitých environmentálnych problémov, ktorými sa naša planéta momentálne zaoberá.

viac

S ľútosťou sme prijali správu o smrti nášho študenta Rubena. Zahŕňame jeho dušu do slávenia svätej omše a do našich modlitieb. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine a známym. 

viac

V súvislosti s tragickou rodinnou udalosťou, ktorá sa dnes v ranných hodinách stala v Šali, zverejňujeme vyjadrenie nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka v nasledovnom znení:

„Za Nitrianske biskupstvo vyjadrujem úprimnú sústrasť a svoju hlbokú účasť a blízkosť v modlitbe všetkým, ktorí sú touto tragédiou zasiahnutí, najmä rodičom. 17- ročný syn, ktorý zraneniam podľahol, bol študentom cirkevnej školy Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre.“

+ Viliam Judák

viac
25.11.2023
iBobor 2023

V týždni od 6. do 9. novembra sa na našej škole uskutočnila informatická súťaž iBobor. Zúčastnilo sa jej 78 študentov v štyroch kategóriách, Benjamín, Kadet, Junior a Senior. Úspešných riešiteľov sme mali 20 a to:

viac

Centrum voľného času pre mládež DOMINO v Nitre zorganizovalo súťaž v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku. Iba dve súťažiace z GCM a obe bodovali: Sofia Masaryková z II.N obsadila v prednese poézie 3.miesto a Alexandra Kováčová, tiež z II.N, sa umiestnila na 2.mieste.
Gratulujeme a tešíme sa z ich úspechu.

viac

An drei Tagen in November fanden in drei verschiedenen slowakischen Städten „Deutsche Sprachtage 2023 – Deutsch als Chance“ statt. Diese Veranstaltung, die Interessierten eine Möglichkeit der Fortbildung, Vernetzung und Diskussion anbot, wurde von der Deutschen Botschaft Pressburg, dem Goethe-Institut, der Zentralstelle für Auslandsschulwesen, der Volkswagen-Stiftung und dem Verband der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei in Košice, Banská Bystrica und Žilina organsiert.

viac
Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac