Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Ako inak, svätou omšou. Tak sme zakončili aj tento neobyčajný školský rok.

Zvyklo to byť opačne – najprv vysvedčko, potom sv. omša. Tentokrát sa začalo už o 8.00 v kláštornom kostole. Asi každému utkvie v pamäti hlavne kázeň hlavného celebranta otca Petra Buranského. Veď zabrigádovať si už v posledný školský deň, a to rovno počas homílie? To sa len tak nevidí. Euro za vyzutie topánok, dve za modlitbu či 5 € za spev (Filip, tie „Malé koníky ľúbi Boh“ ti išli výborne) – toto využili naši študenti najprv s miernym ostychom, potom už s väčšou odvahou. Otec Peter zisťoval, komu patrí naše svedomie, aká je cena našej viery. Za čo sme ochotní vymeniť Krista.

viac

Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. a 18. 6. 2020)

viac

V tomto čase je vhodné predĺžiť si platnosť karty ISIC na ďalšie obdobie (netýka sa to študentov končiacich ročníkov).

Čo sa týka vizuálnej platnosti (teda nálepka na zľavy v obchodoch a niektorých autobusoch), dá sa objednať cez objednaj-preukaz.sk (10 euro plus poštovné).

Čo sa týka čipovej platnosti (tá sa týka len kariet TransData, nie kariet Arriva Nitra za 13 euro) na dopravu (vlak a autobus), prebieha rovnako ako minulý rok. Teda treba najskôr poslať SMS a následne priložiť kartu k školskému terminálu vedľa kabinetu informatiky.

Bližšie informácie máte v prílohe.

Tí z vás, ktorí používajú kartu len na vstup do školy a na obedy, nemusia robiť nič.

Prístup k školskému terminálu je možný v dvoch týždňoch:

 od 8.6. do 12.6. a potom od 22.6. do 26.6. vždy v časoch 8.00 – 14.00

Keď prídete do školy, je potrebné priniesť si aj kľúčik od skrinky, odskúšať zámok, vyprázdniť skrinku a vziať si aj všetky vaše osobné veci z triedy.

Ďalšie info aj tu.

Pani vrátničky sa už na vás tešia : )

(admin)

viac

Oznam pre záujemcov o ubytovanie v Školskom internáte v šk. roku 2020/2021, ktorí sú prijatí do 1. ročníka  4-ročného štúdia  a 1. ročníka bilingválneho štúdia

V prípade záujmu o ubytovanie v našom školskom internáte Vás žiadame, aby ste nám do 10. júna 2020 zaslali vyplnenú žiadosť. Nájdete ju na stránke školy v priečinku Dokumenty a tlačivá, - Žiadosť o ubytovanie v školskom internáte. Treba ju vyplniť, vytlačiť, podpísať, odfotiť alebo oskenovať a mailom poslať na adresu školy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. . Keď počet záujemcov prekročí ubytovaciu kapacitu internátu, bude sa prihliadať na vzdialenosť od miesta bydliska.

(Vedúci školského internátu)

viac

V školskom roku 2021/2022 otvárame dve triedy štvorročného štúdia, jednu triedu bilingválneho štúdia v nemeckom jazyku a jednu triedu osemročného štúdia. 

viac

Oznam o neklasifikovaní niektorých predmetov v čase prerušeného vyučovania

Riaditeľ Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda  na základe usmernenia MŠVVa Š SR o hodnotení žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 oznamuje neklasifikovanie tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

viac

PÁN JEŽIŠ KRISTUS VSTAL ZMŔTVYCH, ALELUJA!

Milí žiaci, rodičia, priatelia,  dobrodinci,

Blížia sa sviatky Veľkej noci, ktoré budeme tento rok sláviť inak ako zvyčajne, a predsa Pán Ježiš vstal z mŕtvych pre každého z nás a zvíťazil nad hriechom a smrťou, aby sme aj my mohli s ním povstať k životu!

viac

V čase prerušeného vyučovania sa snažíme s kolegami hľadať rôzne spôsoby výučby. Niektorí z nás hľadajú materiály na internete, tvoria videá, ankety, testy či priamo vyučujú online.

S pomocou firmy Sanding sa nám podarilo spustiť technológie od Microsoftu (Office 365, Teams), vďaka ktorým sme dnes mali prvú pracovnú online poradu a niektorí z nás odučili niekoľko video-hodín.

Spoločnosť SANDING s.r.o. sa zapojila do iniciatívy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Jaroslava Kmeťa  “IT firmy pomôžte Slovensku”.

Ďakujeme.

(text: Mgr. Vladimír Ondrejka)

viac
28.03.2020
List školám

Otec Peter Buranský nám v týchto dňoch zasiela list - Pár riadkov. Môžete si ho prečítať po kliknutí.

(foto: archív Petra Buranského, prevzaté z postoj.sk)

viac

Pochvala dnes patrí študentke III. N Isabel Rolfesovej za jej úžasnú prezentáciu stredovekej nemeckej literatúry. Tento plagát môže byť výbornou pomôckou pre našich bilingválnych študentov pri učení sa  nemecky hovoriacej literatúry. A áno, stredoveká literatúra je aj v maturitných otázkach J. Isabelin plagát je nielen informatívny, ale skrášľuje aj prostredie triedy III. N.

viac
Novinky v kocke
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac