Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Každý skutok lásky je veľkou pomocou pre duše v očistci. V stredu, 8. novembra 2023 sme za ne obetovali svätú omšu v krypte o 7.15 hod. V kázni sme boli povzbudení, aby sme často počas dňa opakovali strelnú modlitbu: "Ježiš, Mária, milujem vás, zachráňte duše." viac

Es ist mittlerweile zu guter Tradition geworden, dass Schüler*innen unserer deutschbilingualen N-Klassen jedes Jahr im Herbst an die hiesige Uni eingeladen werden. Im Rahmen der Woche der Wissenschaft und Technik in der Slowakei werden dort verschiedenartige Veranstaltungen für ein breites Publikum angeboten. Wir sind sehr dankbar, dass wir auch dieses Jahr eine Einladung zum interaktiven Workshop bekommen hatten, den der Lehrstuhl für Translatologie der Philosophischen Fakultät am 6.11.2023 organisierte.

viac

Duchovnú obnovu s I.B sme začali 12. októbra, na sviatok blahoslaveného Carla Acutisa a ukončili na výročie posledného zjavenia Panny Márie vo Fatime, 13. októbra. Našich spoločných 24 hodín vyplnilo slávenie svätých omší, spoločná modlitba ruženca, prechádzka a modlitba v katedrále, spoločné hry, maškrtenie na výbornom koláči z domácej dielne L&L so sídlom vo Veľkom Kýri a mnoho iného. Na záver duchovnej obnovy padla otázka, čo je cieľom a zmyslom života. Jeden múdry ruský starec na to odpovedal: „Získať Ducha Svätého.“ A ako ho získame? Spýtajte sa v I.B.

 

viac

"Nechať sa viesť Duchom Svätým a dovoliť mu, aby nás viedol, kam On chce..." Takto by sa dala v skratke opísať myšlienka duchovnej obnovy s V.N, ktorá bola 26. - 27. októbra 2023 v DPC Nitra. 

Foto nájdete dolu. 

 

viac

Dňa 19.10.2023 sa v priestoroch SOŠ stavebnej na Nábreží mládeže uskutočnila pod záštitou Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny v Nitre Burza informácií stredných škôl, ktorá každoročne poskytuje prostredníctvom zástupcov z jednotlivých nitrianskych stredných škôl nádejným prvákom potrebné informácie o štúdiu na danej škole.

viac

Na sviatok blahoslaveného Carla Acutisa, teda vo štvrtok, 12. októbra 2023, dostali triedy svojich svätých patrónov na celý školský rok.

Carlo Acutis hovorí: „Posväcovanie v živote nie je proces, pri ktorom sa niečo pridáva, ale naopak – uberá. Je to menej ‚ja‘, aby som nechal miesto práve pre Boha.“

Nech nám teda naši svätí patróni pomáhajú zabúdať na seba, aby v nás mohol stále viac žiť Ježiš, tak ako to bolo v ich živote. 

 

viac
Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac