Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda

 


 

Harmonogram prijímacích skúšok do 1.ročníka 5-ročného štúdia

termín prijímacej skúšky: 2. máj 2023

Prijímacie skúšky sa skladajú z testu na overenie všeobecných jazykových predpokladov žiaka študovať cudzí jazyk a z testu z katolíckeho náboženstva.

Na prijímacie skúšky kalkulačka a ani rysovacie pomôcky nie sú potrebné.

Časový harmonogram:

 

viac

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda

 


 

Harmonogram prijímacích skúšok do 1.ročníka 8-ročného štúdia

termín prijímacej skúšky: 4. máj 2023

Prijímacie skúšky tvorí test z matematiky, test zo slovenského jazyka a literatúry a test z katolíckeho náboženstva.

Na prijímacie skúšky nie je potrebná kalkulačka ani rysovacie pomôcky.

Časový harmonogram:

viac

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda


 

Harmonogram prijímacích skúšok do 1.ročníka 4-ročného štúdia

termín prijímacej skúšky: 4. máj 2023

Prijímacie skúšky tvorí test zo slovenského jazyka a literatúry, test z matematiky a test z katolíckeho náboženstva.

Na prijímacie skúšky si treba priniesť kalkulačku. Rysovacie pomôcky nie sú potrebné.

Časový harmonogram:

viac

V piatok 21.4. 2023 sa uskutočnilo  na GCM školské kolo  literárno-rétorickej súťaže s názvom Štúrov Zvolen. Jej poslaním je rozvoj verbálno-komunikačných schopností, skvalitnenie rečového prejavu a vyhľadávanie talentov.  Skladá sa z dvoch častí. V prvej si  študenti precvičili rétoriku s pripraveným textom úvahy alebo výkladu, v druhej si žáner a tému  prejavu   žrebovali.

viac

Dňa 18.4.2023 sa žiačka Dominika Bezáková (III.N) zúčastnila krajského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Nových Zámkoch. Obsadila tretie miesto v kat. poézia. Srdečne blahoželáme!

viac
14.04.2023
Junk art

Pozrite si ukážky prác šikovných študentov tretích ročníkov a septimy,
ktorí na UKL pracovali s materiálom, ktorý už nemal v domácnosti žiadne využitie.
Nechajte sa inšpirovať!

viac

Dňa 29.3. sa naše žiačky nižšieho stupňa gymnázia (Magdaléna Romanová, Stanislava Majerová) a žiaci vyššieho stupňa gymnázia (Dorotka Duchačková, Dominika Bezáková, Ľudmila Kováčová) zúčastnili dekanátneho kola BIBLICKEJ OLYMPIÁDY. Obe družstvá získali prvé miesta vo svojej kategórii a postupujú do diecézneho kola. Tešíme sa spolu s Vami a ďakujeme Duchu Svätému za pomoc. Srdečne blahoželáme!

 

viac

Am 22. März 2023 besuchten ausgewählte Schüler*innen der deutschbilingualen IV.N-Klasse die Lesung mit dem österreichischen Schriftsteller Radek Knapp an der Philosophischen Fakultät der UKF-Universität in Nitra. Die Lesung wurde mit Unterstützung vom Österreichischen Kulturforum Bratislava organisiert. An dieser Stelle bedanken wir uns herzlichst bei Frau Doc. Dr. Oľga Wrede, PhD., vom Lehrstuhl für Romanistik und Germanistik für die Möglichkeit, an der Lesung teilgenommen zu haben und mit einem österreichischen Autor diskutieren zu können.

viac
Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac