Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Prijímacie konanie

V školskom roku 2023/2024 otvárame dve triedy štvorročného štúdia, jednu triedu bilingválneho štúdia v nemeckom jazyku a jednu triedu osemročného štúdia. 

 

 

 

A K T U A L I T Y 

 VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:  

 Dôležité termíny pre prijímacie skúšky:

 MÁJ 2023  

2.5.2023 - utorok  1. termín PS do 5G
  4.5.2023 - štvrtok 1. termín PS do 4G+8G
     
  9.5.2023 - utorok 2. termín PS do 4G+8G
 

11.5.2023 - štvrtok 

2. termín  PS do 5G
     
  18.5.2023

zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

  

Online príprava k prijímacím skúškam:

 

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium na našej škole, GCM Vám dáva do pozornosti možnosť online spôsobom si zopakovať učivo potrebné ku správnemu riešeniu prijímačkových testov.

Každé stretnutie – doučovanie trvá 45 minút, začína o 16.00 hod.

 

Prezentácia z onlineprípravy na prij.skúšky na BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM.pptx

Prezentácia z online prípravy na prij. skúšky z katolíckeho náboženstva pre 4-ročné a 5-ročné gymnázium

Prezentácia z online prípravy na prij. skúšky z katolíckeho náboženstva pre 8-ročné gymnázium

 

Ukážka príkladov z prijímacích skúšok z matematiky

Ukážka príkladov z prijímacích skúšok z matematiky na 8-ročné gymnázium

Ukážka prijímacích skúšok zo slovenského jazyka na 8-ročné gymnázium

 

Doučovanie je bezplatné

Na pripojenie použite uvedený link.Termíny konania online prípravy - doučovania na GCM  pred prijímacími skúškami v máji 2023:

 

Každé online-doučovanie začína o 16.00 hod. a trvá 45 minút 

Ak sa v čase online doučovania  

nemôžete z nejakého dôvodu pripojiť,  

napíšte nám na  

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. ,  

nahrávku doučovania Vám na vyžiadanie pošleme Smile  

Uveďte, o nahrávku ktorého doučovania máte záujem. 

Požiadanie nahrávky stačí napísať raz,  

nahrávky Vám budeme postupne posielať všetky.  

Študijný odbor: Gymnázium – bilingválne štúdium 5-ročné
Termíny:

streda 15.marec 2023- informácie a ukážky z Testu všeobecných jazykových predpokladov Link na pripojenie
streda 22.marec 2023 – zopakovanie katolíckeho náboženstva Link na pripojenie

Študijný odbor: Gymnázium všeobecné 4-ročné
Termíny:

MAT: utorky: 7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4. 2023 Link na pripojenie
SJL: štvrtky: 2. 3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3. 2023 Link na pripojenie
KNB: streda 22.marec 2023 Link na pripojenie

Študijný odbor: Gymnázium všeobecné 8-ročné
Termíny:

SJL: utorky: 7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4. 2023 Link na pripojenie
MAT: štvrtky: 2. 3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3. 2023 Link na pripojenie
KNB: streda: 29.3.2023 opakovanie katolíckeho náboženstva Link na pripojenie

Ak budú mať uchádzači o našu školu záujem stretnúť sa online aj piaty krát, môžu si stretnutie dohodnúť na poslednom online-doučovaní priamo s vyučujúcim.

 Tešíme sa na Vás

GCM Desať organizačných pokynov, užitočné linky, infografiky  k prijímacím skúškam na stredné školy  pre školský rok 2022/2023

 

1. Zákonný zástupca vypĺňa iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania - netalentové odbory, a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania - talentové odbory, takže:

 Žiak 9. ročníka sa môže prihlásiť na 2 odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností - netalentové odbory a na 2 odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností- talentové odbory. Môže si uviesť spolu 4 odbory.

Žiak 8. ročníka sa môže prihlásiť na 2 odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností- talentové odbory. Môže si uviesť spolu 2 odbory.

 Žiak 5. ročníka sa môže prihlásiť na 2 odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností.- netalentové odbory. Môže si uviesť spolu 2 odbory.

2. Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy

>> viac informácií << 

Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2022/2023:

NÁVOD ako podať PRIHLÁŠKU na strednú školu cez Edu Page základnej školy, ktorú navštevuje prihlasovaný žiak. Zákonný zástupca žiaka na vyplnenie elektronickej prihlášky na SŠ môže POUŽIŤ prihlasovacie meno a heslo svojho dieťaťa - prihlasovaného ŽIAKA.

>> Návod ako sa prihlásiť na strednú školu cez EduPage <<

>> Video o podávaní prihlášok <<

 
 
 


V prípade otázok píšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
alebo volajte na 0915/205 803, 0910/588 000 

INFORMÁCIA pre UCHÁDZAČOV o BILINGVÁLNE ŠTÚDUM,
KTORÍ SÚ ŽIAKMI 8-ročných gymnázií

Vážení rodičia, milí uchádzači,
do študijného odboru gymnázium bilingválne štúdium môžu byť prijatí aj uchádzači z TERCIE alebo KVARTY, teda z 3. alebo 4. ročníka osemročných gymnázií. Títo žiaci už sú žiakmi strednej školy, preto ich zákonný zástupca nepodáva prihlášku na ďalšiu strednú školu, ale žiadosť riaditeľovi Spojenej katolíckej školy o prestup podľa § 35, odsek 2 školského zákona č. 245/2008 Z.z. Žiadosť nájdete v prílohe č. 1.

Zákonný zástupca žiaka z tercie alebo kvarty v GCM posiela žiadosť riaditeľovi Spojenej katolíckej školy o zmenu študijného odboru podľa § 34, odsek 2 školského zákona č. 245/2008 Z.z.
Žiadosť nájdete v prílohe č. 2.

Prijímacie konanie bude mať v prípade týchto uchádzačov charakter rozdielovej komisionálnej skúšky, ktorej obsah je totožný s kritériami prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021. Prestup sa môže uskutočniť začiatkom piateho, respektíve štvrtého ročníka.

Vzor žiadosti:
Príloha č. 1: Žiadosť o prestup na bilingválne gymnázium
Príloha č. 2: Žiadosť o zmenu študijného odboru na bilingválne štúdium

  

S P R I E V O D N Á    D O K U M E N T Á C I A  


Dokumenty na stiahnutie:

Príloha č. 1: Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium

Príloha č. 2: Potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium

Príloha č. 3: Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní

Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie

Príloha č. 5: Žiadosť o ubytovanie v školskom internáte

Príloha č. 6: Prihláška na vzdelávanie v strednej škole

 

  

 

P O N U K A    A K T I V Í T    G Y M N Á Z I A 

 • Stravovanie  vo vlastnej školskej jedálni poskytujeme všetkým záujemcom z oboch foriem štúdia (raňajky, obed, večera)
 • Ubytovanie v našom školskom internáte  pre študentov 4-ročného a 5-ročného bilingválneho štúdia zo vzdialenejších oblastí. V prípade vyššieho záujmu sa uplatní výber podľa vzdialenosti a dostupnosti trvalého bydliska.
 • Gymnázium má dlhoročnú spoluprácu s cisterciánmi v rakúskom Heiligenkreuzi. Každoročne organizujeme spoločné projekty i výmenné pobyty študentov.
 • Gymnázium má dve počítačové učebne s internetom, päť multifunkčných učební,  projektory v každej kmeňovej triede, odborné učebne a laboratóriá, obnovené telocvičné objekty vrátane posilňovne, školský bufet, knižnicu s klubovňou, školskú kaplnku.
 • Škola má vlastný študentský časopis, rozhlasové štúdio a spevokol, každoročne organizuje vlastné kultúrne, spoločenské a zábavné akcie pre študentov.

 

 

 

 

 

Novinky v kocke
 •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
 • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
 • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
 • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
 • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
 • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac