Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Prijímacie konanie

V školskom roku 2021/2022 otvárame dve triedy štvorročného štúdia, jednu triedu bilingválneho štúdia v nemeckom jazyku a jednu triedu osemročného štúdia. 

 

 

 

A K T U A L I T Y Online-info popoludnie pre uchádzačov:


GCM srdečne pozýva všetkých záujemcov na online-info popoludnie dňa 4. alebo 18. februára 2021 cez aplikáciu Microsoft Teams o 17.00 hod.

Linky na info-online popoludnie:

Termín 4. 2. 2021

Termín 18. 2. 2021 Online-doučovanie pre uchádzačov:


GCM srdečne pozýva všetkých záujemcov o štúdium na našej škole na online-doučovanie z predmetov matematika a slovenský jazyk.
Pre záujemcov o bilingválne štúdium bude určené stretnutie, na ktorom im predstavíme základné typy úloh testu na overenie všeobecných jazykových predpokladov študovať cudzí jazyk.

Termíny zverejníme čoskoro na našej stránke
V prípade otázok píšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
alebo volajte na 0915/205 803, 0910/588 000Termíny prijímacieho konania na GCM:

Študijný odbor: 7902 J 74  gymnázium – bilingválne štúdium 5-ročné

Termín konania prijímacej skúšky:

1. termín – 5. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021)

2. termín – 12. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021)

Študijný odbor: 7902 J gymnázium všeobecné 4-ročné

Termín konania prijímacej skúšky:

1. termín – 3. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021)

2. termín – 10. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021)     

Študijný odbor: 7902 J gymnázium všeobecné 8-ročné

Termín konania prijímacej skúšky:

1. termín – 3. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021)

2. termín – 10. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021)    

 

Organizačné pokyny k prijímacím skúškam 2021/2022Podávanie prihlášok na všetky odbory:


Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

Príloha: Rozhodnutia ministra 

Rozhodnutie z 26.1. 2021
Rozhodnutie zo 4.1.2021 Výsledky prijímacieho konania:  

S P R I E V O D N Á    D O K U M E N T Á C I A  Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium

Potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium

Žiadosť o ubytovanie v školskom internáte 

 

P O N U K A    A K T I V Í T    G Y M N Á Z I A 

 • Stravovanie  vo vlastnej školskej jedálni poskytujeme všetkým záujemcom z oboch foriem štúdia (raňajky, obed, večera)
 • Ubytovanie v našom školskom internáte  pre študentov 4-ročného a 5-ročného bilingválneho štúdia zo vzdialenejších oblastí. V prípade vyššieho záujmu sa uplatní výber podľa vzdialenosti a dostupnosti trvalého bydliska.
 • Gymnázium má dlhoročnú spoluprácu s cisterciánmi v rakúskom Heiligenkreuzi. Každoročne organizujeme spoločné projekty i výmenné pobyty študentov.
 • Gymnázium má dve počítačové učebne s internetom, päť multifunkčných učební,  projektory v každej kmeňovej triede, odborné učebne a laboratóriá, obnovené telocvičné objekty vrátane posilňovne, školský bufet, knižnicu s klubovňou, školskú kaplnku.
 • Škola má vlastný študentský časopis, rozhlasové štúdio a spevokol, každoročne organizuje vlastné kultúrne, spoločenské a zábavné akcie pre študentov.

 

 

 

 

 

Novinky v kocke
 • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
 • Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva... / viac
 • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac
 • Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva... / viac
 • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,ako sme V... / viac
 • Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva... / viac