Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Zasvätiť sa Panne Márii nie je nič iné ako nasledovanie Krista, ktorý sa ako prvý zveril pod jej ochranu. Zasvätenie je prostriedok, ktorý ponúka Boh dnešnému svetu na uzdravenie a záchranu duše. I tieto slová zazneli z úst nášho hosťa, pátra Paula M. Sigla, v pondelok 9. decembra 2019, na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kedy sa naša škola opätovne zasvätila Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

 

viac

V tomto období adventu sa pripravujeme na narodenie Ježiška. Mnohí naozaj počítajú zostávajúce dni a s radosťou očakávajú Boží príchod. Nielen tí mladší, ale aj tí starší - Ježiš sa narodí pre všetkých. Dobrou pomôckou v počítaní je adventný veniec :) Skrytú nepriamu úmernosť odhalí nejeden stredoškolák (čím viac sviečok horí, tým .... :) )

viac

Dňa 20. – 22. 11. 2019 sa konal X. ročník Medzinárodnej akordeónovej súťaže v Poprade, ktorý bol mimoriadne úspešný pre akordeonistov ZUŠ Bojnice.

V kategórii 5A komornej hry do 18 rokov sa súťaže zúčastnil aj žiak I.N triedy Andrej Beseda, ktorý v ARM triu (Andrej Beseda, Roland Čiscoň, Mário Gecašek) získal prvé miesto v ťažkej medzinárodnej konkurencii.

Srdečne gratulujeme!

viac

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

November už tradične patrí k mesiacom, kedy na škole prebiehajú rôzne súťaže. Neodmysliteľne k nim patrí aj školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V tomto školu roku súťažilo spolu 48 žiakov v 4 kategóriách. Najväčšie zastúpenie mala skupina z bilingválneho štúdia – 28 súťažiacich.

viac

Boli ste už niekedy v živote darovať krv?

Máme v zborovni šľachetnú kolegyňu, ktorá bola v minulom týždni ocenená zlatou Jánskeho plaketou. Sme radi, že inšpiratívni ľudia nie sú len na YouTube a TEDx konferenciách či v učebniciach, ale žijú aj medzi nami.

Marta, vďaka za príklad.

(text a foto: Mgr. Vladimír Ondrejka)

viac

Mám preložiť toast ako hrianka alebo ako toast?

V piatok 8.11. sa na našej škole okrem stužkovej uskutočnila aj iná udalosť. V ranných hodinách sme sa my, čisto ženské osadenstvo z GCM na čele s pani profesorkou Jakubičkovou, ktorá medzi nás ľavou zadnou zapadla, vybrali na pôdu Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Tam sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov 7.ročníka súťaže Mladý prekladateľ, na ktorom sme mali jedinečnú šancu prehodiť pár milých slov i s veľvyslankyňou Írska,  J. E. Hildou Ó Rian. Na podujatí sme mali možnosť vypočuť si zaujímavé informácie o súťaži a tiež o možnostiach štúdia na Katedre translatológie, dozvedeli sme sa, čoho sa treba pri prekladoch vyvarovať a množstvo iných nápomocných rád do budúcnosti.

viac
20.11.2019
iBobor 2019

Tento rok sa naša škola v dňoch od 11.-15.11 opäť zapojila do informatickej súťaže  IBobor. Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor. Práve týmito vlastnosťami sa vyznačovali aj naši súťažiaci.

viac

...Michal Porubský, Andrej Andrašovič, Miroslav Harag. To sú GCM-áci, ktorým sa za posledné roky podarilo dostať až na celoslovenské kolo súťaže Zenit v programovaní.

Dnes sme sa vo štvorici zúčastnili krajského kola 36. ročníka tejto prestížnej súťaže. Ako obvykle, konalo sa v Leviciach na SPŠ. Najlepšie sa darilo maturantovi Mirovi Haragovi, ktorý skončil na druhom mieste, čo ho oprávňuje zúčastniť sa celoslovenského kola, ktoré bude v Košiciach (feb 2020). Blahoželáme!

viac

Naša žiačka Janka Vargová zo IV.N strávila jeden školský rok na gymnáziu v Štajersku v meste Leoben. Zúčastňovala sa výučby a bývala v rakúskej rodine. Jej spolužiaci ju pozvali na stužkovú, ktorú nám opisuje vo svojom ďalšom článku. To, že jej tento študijný pobyt pomohol či už po jazykovej ako aj po kultúrnej stránke, sa môžete presvedčiť, keď si prečítate jej článok. 

viac
12.11.2019
Jedlo v 1.N

V Nemecku už od hladu  nezahynú

Žiaci 1. ročníka bilingválneho gymnázia sú na škole iba tretí mesiac, ale už robia značné pokroky. Téma Jedlo  je asi obľúbená u všetkých, preto zerezonovala aj medzi nimi a priniesla úspech. Prečítajte si, ako sa jej zhostili naši 1.N-kári. Určite zaujme aj ich návrh jedálnička pre internátnikov... 

viac
Novinky v kocke
  • S radosťou Vám oznamujeme, že vedenie GCM ... / viac