Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Nijak inak ako „zlatý vek“ sa nedá nazvať pôvodných 56 žiakov z vyššieho stupňa, ktorí postúpili do školského kola Biblickej olympiády. Nakoniec sme v utorok, 31. januára 2023, v aule privítali 35 účastníkov, čo je ešte stále krásne číslo. Ďakujeme všetkým usilovným čitateľom Knihy Nehemiášovej, Judit, Ester a Prvého Petrovho listu. Zároveň gratulujeme víťazom, ktorí nás budú reprezentovať na dekántnom kole:

1. Ľudmila Kováčová, V.N

2. Dominika Bezáková, III.N

3. Dorota Ducháčková, sexta 

 

viac

V utorok 14.2.2023 sme oslávili sviatok patrónov nášho gymnázia sv. Cyrila a Metoda sv. omšou v kláštornom kostole. Pozvanie prijal P.Ján Štefanec SVD, ktorý bol hlavným celebrantom a ako misionár Božieho Slova nám odovzdal odkaz svätých solúnskych bratov, ktorí priniesli vieru krajinám Európy a zaslúžili sa o slávenie liturgie v našej rodnej reči , aby každý mohol dobre rozumieť celej liturgii a byť na nej naplno účastný.Tento sviatok spojil aj s myšlienkou sviatku sv. Valentína - s láskou- ak sme lásku dostali v rodine, tak ju potom chceme rozdávať aj ďalej, lásku, ktorá nie je „rozmaznávaním“, ale tá, ktorá sa dáva a pomáha tomu druhému rásť.

viac

Vo štvrtok 9. februára 2023 sa v Gymnáziu vo Vrábľoch uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv. Farby našej školy reprezentoval Andrej Tibor Gál zo IV.A. O tom, že bol pre nás 25. ročník tejto súťaže mimoriadne úspešný, svedčí fakt, že sa Andrej najprv vďaka úspešnému písomnému testu prebojoval do užšieho ústneho kola, v ktorom vybraní 10 najúspešnejší žiaci mali presvedčiť porotu o svojich znalostiach z oblasti aplikácie ľudských práv v demokracii.

viac
10.02.2023
2 % z dane

 

2 % z dane 

podporte naše gymnázium a prispejte k jeho rozvoju

viac