Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Výsledky prijímacieho konania do tried 5-ročného bilingválneho štúdia
Výsledky prijímacieho konania do tried 4-ročného všeobecného štúdia
Výsledky prijímacieho konania do tried 8-ročného všeobecného štúdia

Prosíme prijatých uchádzačov, aby potvrdili nastúpenie alebo nenastúpenie na štúdium v čo najskoršom možnom termíne najneskôr do 25. mája 2021. Potrebné tlačivá nájdete tu:

viac