Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

"Nechať sa viesť Duchom Svätým a dovoliť mu, aby nás viedol, kam On chce..." Takto by sa dala v skratke opísať myšlienka duchovnej obnovy s V.N, ktorá bola 26. - 27. októbra 2023 v DPC Nitra. 

Foto nájdete dolu. 

 

viac

Dňa 19.10.2023 sa v priestoroch SOŠ stavebnej na Nábreží mládeže uskutočnila pod záštitou Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny v Nitre Burza informácií stredných škôl, ktorá každoročne poskytuje prostredníctvom zástupcov z jednotlivých nitrianskych stredných škôl nádejným prvákom potrebné informácie o štúdiu na danej škole.

viac

Na sviatok blahoslaveného Carla Acutisa, teda vo štvrtok, 12. októbra 2023, dostali triedy svojich svätých patrónov na celý školský rok.

Carlo Acutis hovorí: „Posväcovanie v živote nie je proces, pri ktorom sa niečo pridáva, ale naopak – uberá. Je to menej ‚ja‘, aby som nechal miesto práve pre Boha.“

Nech nám teda naši svätí patróni pomáhajú zabúdať na seba, aby v nás mohol stále viac žiť Ježiš, tak ako to bolo v ich živote. 

 

viac

Aj takto by sme mohli stručne charakterizovať cieľ našej exkurzie do Tríbečského múzea minerálov v Jelenci. Žiakov kvarty milo privítal majiteľ múzea a nadšenec geológie RNDr. Vladimír Libant, ktorý zážitkovou formou žiakom predstavil svet minerálov a hornín. Dotýkať sa vybraných exponátov bolo dovolené a ich skúmanie pod lupou , či mikroskopom priam žiadúce, nakoľko sa s nimi ešte stretneme na hodinách chémie, biológie, či geografie.

viac

Nádej, ktorá je vždy v Bohu v beznádejných situáciách a životných skúškach, v zlyhaniach a pádoch – to bolo posolstvo svätej omše za maturantov, ktorá bola v stredu, 4. októbra 2023 v Kláštornom kostole. Za bohatej účasti maturantov, rodičov i študentov iných ročníkov požehnal p. Peter na záver zelené stužky, ktoré budú naši maturanti nosiť od stužkovej slávnosti 6. októbra.

Fotogalériu nájdete nižšie. 

 

viac

V rámci duchovnej obnovy pre pedagógov sme v pondelok, 2. 10. 2023 privítali pátra Jozefa Nogu zo spoločenstva lazaristov, ktorý požehnal prvú putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily na našej škole. Táto kaplnka bude putovať po rodinách našich žiakov, študentov, učiteľov. Každý je pozvaný zapojiť sa a privítať na týždeň Pannu Máriu vo svojom dome. 

 

Bližšie informácie nájdete v tomto dokumente

 

viac

Vo štvrtok 21. septembra 2023 putovali miništranti našej Spojenej katolíckej školy k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína. V programe bola slávnostná svätá omša, po nej obed, stretnutie v skupinkách a futbalový turnaj. 

 

viac