Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Študijné odbory:

 

Číslo odboru

Názov odboru

7902 J 74 

Gymnázium – bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom nemeckým


Výhody štúdia:

 • Znalosť nemčiny pred prijatím na štúdium nie je podmienkou
 • V 1. ročníku intenzívne vzdelávanie na hodinách nemeckého jazyka a nemeckej gramatiky, spolu 11 hodín týždenne
 • Od 2. ročníka sa v nemčine vyučujú predmety: dejepis, občianska náuka, umenie a kultúra, katolícke náboženstvo a kresťanská etika
 • Od 3. ročníka sa v nemčine vyučujú predmety: nemecká literatúra a chémia
 • V 4. ročníku sa maturuje zo slovenského jazyka a literatúry, aby mali žiaci v 5.ročníku väčší priestor na prípravu na maturitu z ďalších predmetov
 • Od 4.ročníka majú žiaci možnosť pripravovať sa na celosvetovo platný Goetheho certifikát v spolupráci s jazykovou školou Eku
 • Počas štúdia sa organizujú exkurzie a výmenné pobyty vo nemecky hovoriacich krajín 

  

Číslo odboru

Názov odboru

7902 J  

Gymnázium – všeobecné štúdium

 

Výhody štúdia:

 • Možnosť vybrať si ako druhý cudzí jazyk nemčinu alebo taliančinu
 • V 1. ročníku realizácia chemických pokusov, fyzikálnych meraní a biologických mikroskopovaní v odborných učebniach
 • Hodiny telesnej a športovej výchovy realizované v dvoch telocvičniach, v posilňovni alebo kondičnej miestnosti so stacionárnymi bicyklami
 • Hodiny kresťanskej etiky, na ktorých si žiaci formujú názor na dôležité otázky osobného a spoločenského života, etiky a morálky
 • Väčší počet hodín slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka v maturitnom ročníku
 • Od 3. ročníka je v ponuke voliteľný predmet Ekonomika a mnohé semináre, ktoré si volia žiaci podľa svojho záujmu
 • Štúdiom získate predpoklady na prijatie na vysoké školy

 

 

 

Číslo odboru

Názov odboru

7902 J  

Gymnázium – všeobecné osemročné štúdium

 

Výhody štúdia:

 

 • Pridané hodiny venované rozvíjaniu čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti
 • V 5. ročníku realizácia chemických pokusov, fyzikálnych meraní a biologických mikroskopovaní v odborných učebniach
 • Hodiny telesnej a športovej výchovy realizované v dvoch telocvičniach, v posilňovni alebo kondičnej miestnosti so stacionárnymi bicyklami
 • Hodiny kresťanskej etiky, na ktorých si žiaci formujú názor na dôležité otázky osobného a spoločenského života, etiky a morálky
 • Väčší počet hodín slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka v maturitnom ročníku
 • Od 3. ročníka je v ponuke voliteľný predmet Ekonomika a mnohé semináre, ktoré si volia žiaci podľa svojho záujmu
 • Štúdiom získate predpoklady na prijatie na vysoké školy

 

 
Novinky v kocke
 • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
 • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac