Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

pre 2. termín prijímacej skúšky: pondelok 6. máj 2024

Prijímacie skúšky tvorí test zo slovenského jazyka a literatúry, test z matematiky a test z katolíckeho náboženstva.

Na prijímacie skúšky si treba priniesť kalkulačku. Rysovacie pomôcky nie sú potrebné.

 

viac

pre 2. termín prijímacej skúšky: pondelok 6. máj 2024

 

Prijímacie skúšky tvorí test z matematiky, test zo slovenského jazyka a literatúry a test z katolíckeho náboženstva.

Na prijímacie skúšky nie je potrebná kalkulačka ani rysovacie pomôcky.

viac

pre 2. termín prijímacej skúšky: štvrtok 9. máj 2024

Prijímacie skúšky sa skladajú z testu na overenie všeobecných jazykových a študijných predpokladov žiaka a z testu z katolíckeho náboženstva.

Na prijímacie skúšky kalkulačka a ani rysovacie pomôcky nie sú potrebné.

viac

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s centrom Europe Direct v Nitre zorganizovalo 23.4.2024 regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan 2024.

viac

termín prijímacej skúšky: štvrtok 2. máj 2024

Prijímacie skúšky tvorí test z matematiky, test zo slovenského jazyka a literatúry a test z katolíckeho náboženstva.

Na prijímacie skúšky nie je potrebná kalkulačka ani rysovacie pomôcky.

viac

termín prijímacej skúšky: štvrtok 2. máj 2024

Prijímacie skúšky tvorí test zo slovenského jazyka a literatúry, test z matematiky a test z katolíckeho náboženstva.

Na prijímacie skúšky si treba priniesť kalkulačku. Rysovacie pomôcky nie sú potrebné.

viac

termín prijímacej skúšky: 29. apríl 2024

Prijímacie skúšky sa skladajú z testu na overenie všeobecných jazykových a študijných predpokladov žiaka a z testu z katolíckeho náboženstva.

Na prijímacie skúšky kalkulačka a ani rysovacie pomôcky nie sú potrebné.

viac

V piatok v Bratislave na gymnáziu J. Papánka súťažili Liliana Križanová a Katarína Rábeková zo IV.N v debate na tému: "Mali by mať možnosť žiaci gymnázií voliť si všetky predmety?" Samozrejme jazykom debaty nebol ich materinský jazyk, ale nemecký. Gymnazisti zatiaľ nemôžu rátať s voľbou všetkých učebných predmetov podľa záujmov, ale keby sa vychádzalo z výsledkov debatujúcich, tak asi by sa v budúcnosti presadil aj tento nový model.
Čo je však jasné už teraz: Liliana postúpila do celoslovenského kola a Katka sa ako náhradníčka naň bude pripravovať tiež pod dozorom skúsených nemeckých lektorov.
Veľká gratulácia a držíme palce v postupovom kole!

viac

Naši šikovní SOČkári si z krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti priniesli všetci traja postup do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční už koncom apríla 2024 v Nitre. Adam Vlčko (IV.B) bol v odbore Teória kultúry a umenie prvý, Viktória Pauerová (IV.N) v odbore Chémie a potravinárstvo druhá. Rovnako na druhom mieste skončila Monika Nerečová (septima) v odbore Problematika voľného času. Sme nesmierne hrdí na to, že máme cieľavedomých študentov, ktorí dokážu analyticky myslieť, skúmať javy, ktoré ich zaujímajú a vedecky sformulovať ciele aj výsledky svojej práce. Je to základ pre ich budúci úspech na univerzite. Gratulujeme.

viac
Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac