Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Minulý týždeň sa viacerí naši žiaci (a aj profesori) zúčastnili veľmi zaujímavej prednášky na tému "Prenatálny vývin dieťaťa". Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. dokázal naozaj zaujímavo rozprávať o téme, ktorá zrejme viacerým z nás nie je úplne jasná, napriek tomu, že sa nás všetkých nejakým spôsobom týka.

 

 

 

viac

Milujem ťa ňunu... alebo návšteva študentov Piaristického gymnázia z Vácu

 

Vo štvrtok 18.10. hudobnú miestnosť na školskom internáte naplnilo očakávanie, radosť a možno trochu aj stres a nervozita. My, vybraní študenti, sme očakávali veľkú návštevu z Maďarska.


Na skrátenie času sme celú miestnosť rozozvučali hudbou. Veď nie nadarmo sa volá „Hudobná miestnosť“. Miško si vzal do rúk gitaru a už to išlo. Čas plynul a hostia už prichádzali. Ujali sme sa hneď pohostinstva – všetkým sme ponúkali koláčiky a „slovenskú“ špecialitku z Čiech – Kofolu.

viac

V tomto článku by som chcel žiakom stručne vysvetliť, aký je princíp výučby informatiky na našej škole.

Dotácia hodín sa často mení (aktuálne je to jedna hodina týždenne pre 1. až 3. ročník), budem preto hovoriť rámcovo hlavne o obsahu a spôsobe vzdelávania.

V prvom ročníku sa žiaci oboznámia s predmetom a s informatikou samotnou, naučia sa, čo je to hardvér a softvér, na čo slúži operačný systém (špeciálne sa venujeme najrozšírenejšiemu operačnému systému Windows), ponoria sa do sveta rastrovej grafiky, spoznajú, že algoritmus nie je určený len pre stroje, ale dá sa využiť aj v živote atď. Začíname pracovať s programom MS Word a na záver roka tvoríme prezentácie v programe MS PowerPoint.

viac

16. októbra 2012 bol pre nás, žiakov 1.A neobyčajný deň. Do školy sme prišli s batožinami a to preto, že nás okrem piatich hodín v škole čakala duchovná obnova. Aj keď sme sa poslednej hodiny obávali, pani profesorka Didová sa nad nami zľutovala a nedala nám písomku. A tak sme sa spokojní vybrali po piatej hodine spojom na Lukov dvor. Hoci nám počasie príliš neprialo, milé sestry z Kiribati nás uvítali a po rozdelení na izby sme vyhladnutí zamierili do jedálne. Po vynikajúcom obede nás čakala krížová cesta a prednáška pátra Petra, ktoré boli silným emotívnym zážitkom pre každého z nás. Chvíľu voľna sme využili na večeru a pobehovanie po izbách a potom sme sa presunuli na večernú svätú omšu. V srdci každého jedného určite zostanú nádherné slová nie len od pátra Petra ale aj od pána profesora Gurbicza, ktorý so sebou priniesol aj svoju kapelu a spolu hrali a spievali gospelové piesne. Nakoniec sme sa k nim pridali aj my a spievali sme spolu. Po výbornej večeri sme si všetci sadli do kruhu a hrali hry, ktoré vymýšľala sestra Mária Zuzana a skvele sme sa na nich zabávali.

viac
13.10.2012
Rok viery

Slávnostnou bohoslužbou vo štvrtok 11.10.2012 privítali  Rok viery  žiaci a študenti Spojenej katolíckej školy v Nitre.

Svätou omšou, ktorej sa zúčastnilo viac ako 800 detí a mladých, slávnostne vstúpili do roku,  počas ktorého sa budú snažiť spolu s celou cirkvou obnoviť svoj vzťah s Bohom.  Počas homílie hlavného celebranta, emeritného biskupa Dominika Tótha, sa zamysleli nad významom a dôležitosťou viery, ktorú dostali ako veľký dar od svojich rodičov.

Fotogaléria

viac

Keď sa povie Londýn 2012, je nám všetkým nad slnko jasnejšie, a to ani nemusíme patriť do klubu športových fanúšikov, že ide o olympijské hry. Dva týždne sa v našich domácnostiach intenzívne športovalo a fandilo pred televíznymi obrazovkami. Dva týždne sme boli svedkami sĺz radosti i smútku. No olympiáda sa skončila a skončilo i leto. Čo teraz? Čakajú nás štyri neúrodné roky? Tak to veru nie! Pretože športové legendy internátu GCM sú späť a s nimi aj novodobý zakladateľ jesenných olympijských hier Pierre Michael II. de Coubertin, ktorý vdýchol športu netradičnú krásu pohybu.

Fotogaléria

 

viac

Krásny slnečný piatok  28. 9. 2012 priam pozýval na prechádzku. Väčšina z nás však trávila toto dopoludnie v škole  - veď školský rok bol v plnom prúde, ale pár šťastlivcov z prímy - Marek Dlhý, Martin Voros, Marek Štank, Kristína Šinkorová, Darina Záhorská, zo sekundy Alžbeta Fugliková, Lukáš Bujdák, Katarína Petrovičová, Miriam Žitňáková, sa so sr. Clarisou vybralo na  Nitriansky hrad. Prečo?

Naša škola sa totiž zapojila  do výtvarnej súťaže "Sv. Cyrila a Metod očami detí", ktorú organizoval Dom Matice slovenskej v rámci osláv 1150. Výročia príchodu svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

 

viac
10.10.2012
Bufet

Školský bufet v suteréne ponúka :

- pečivo

- chladené a lahôdkárske výrobky

- nápoje

- balené potraviny a cukrovinky

- doplnkový sortiment

- ovocie

 Nezabudnite, že prestávka po druhej hodine je vyhradená pre žiakov ZŠ.

viac

Vo štvrtok 27.9.2012 sa miništranti našej Spojenej katolíckej školy vybrali na púť do Šaštína. „Tam sme už boli,“ ozvali sa niektorí. To je pravda, boli, ale aj neboli. Posúďte sami.

 

Počas cesty autobusom, len čo sme poprosili o Božiu ochranu, sme si zopakovali naše miništrantské vedomosti. Keď sme všetci šesťdesiati vystúpili z autobusu a vstúpili do národnej svätyne, cítili sme sa ako mravčekovia v obrovskom dome, no bol to dom nášho nebeského Otca a našej dobrej mamy.

viac

Takmer všetci žiaci nášho gymnázia sa v poslednej dobe zúčastnili jesenného branného cvičenia. Najmenší - žiaci prímy a sekundy - navštívili hasičskú stanicu v Nitre. Okrem špeciálneho auta, ktoré slúži na riešenie najmä ekologických katastrof, si prezreli aj klasické hasičské auto, priestory stanice a dokonca aj tyč, na ktorej sa hasiči spúšťajú na prízemie. Niektorí z nich si časť hasičského výstroja aj vyskúšali na vlastnej koži. Veríme, že v tejto dobe televíznych pseudohrdinov mnohým deťom dobre padlo vidieť a počuť rozprávať skutočného hasiča - záchranára a možno sa pre niektorých z nich stane toto povolanie životnou cestou (jedného absolventa GCM sme tam stretli :) ).

Fotogaléria

viac
Novinky v kocke
  • S radosťou Vám oznamujeme, že vedenie GCM ... / viac