Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Naši traja favoriti Adam, Tomáš a Juraj zabodovali aj na diecéznom kole Biblickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 18. apríla v nitrianskom kňazskom seminári a vybojovali v tvrdej konkurencii krásne prvé miesto. Gratulujeme chalani a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 22. –  23. mája v Nitre.

viac

"Give me a dog and I give you a performance!"

Na pôde UKF sa 16.-17. apríla uskutočnil 14. ročník English Drama Festivalu. Bolo by nepredstaviteľné, aby sa ho nezúčastnila aj výnimočne herecky talentovaná 4.A.

A tak sa aj v tomto ročníku zaskvela krátkou inscenáciou z pera a spod réžie Zuzky Strnátovej (SND) s názvom „Never friending story“. Ako nasvedčuje aj samotné získané ocenenie od odbornej pororty za „the most shocking and thought-provoking performance and language skills“, predstavenie vtiahlo divákov do deja nielen skvele predvedenou angličtinou,  výkonmi, hereckým obsadením netradičnými divadelnými technikami, ale hlavne hlbokou myšlienkou o priateľstve.

Na záver už len krátky dialóg medzi hereckou hviezdou dňa a režisérkou Zuzkou: „Romeo, backflip!“ - „Vrrrr!“ (Blažena Križová)

Fotogaléria

viac

"Give me a dog and I give you a performance!"

Na pôde UKF sa 16.-17. apríla uskutočnil 14. ročník English Drama Festivalu. Bolo by nepredstaviteľné, aby sa ho nezúčastnila aj výnimočne herecky talentovaná 4.A.

A tak sa aj v tomto ročníku zaskvela krátkou inscenáciou z pera a spod réžie Zuzky Strnátovej (SND) s názvom „Never friending story“. Ako nasvedčuje aj samotné získané ocenenie od odbornej pororty za „the most shocking and thought-provoking performance and language skills“, predstavenie vtiahlo divákov do deja nielen skvele predvedenou angličtinou,  výkonmi, hereckým obsadením netradičnými divadelnými technikami, ale hlavne hlbokou myšlienkou o priateľstve.

Na záver už len krátky dialóg medzi hereckou hviezdou dňa a režisérkou Zuzkou: „Romeo, backflip!“ - „Vrrrr!“ (Blažena Križová)

Fotogaléria

viac

Prvá nedeľa po Veľkej noci nech je sviatkom milosrdenstva. ...Prajem si, aby sa sviatok milosrdenstva stal útočišťom  a úkrytom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva, vylejem celé more milostí. Duša,  ktorá sa vyspovedá a prijme sväté prijímanie, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. Nech sa žiadna duša nebojí priblížiť ku mne, aj keby jej hriechy boli červené ako šarlát.“

Toto je prisľúbenie Pána Ježiša svätej Faustíne, ktoré cez ňu adresuje celému svetu.

V stredu pred prvým piatkom sme sa stretli v kláštornom kostole, aby sme sa spoločne klaňali Pánu Ježišovi vo Sviatosti Oltárnej a zároveň sa aj pripravili na nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá je tak dôležitá a predsa ešte tak málo známa. Pán Ježiš tu  sľubuje úplne nový začiatok, znovuzrodenie duše – môže existovať ešte väčší dar?

 

viac

V pondelok 25. marca sa konal druhý ročník Modlitieb za zachovanie života - Prayers for life.
Podujatie je prostriedkom, ktorým sa aj my zapájame do celoslovenskej kampane s názvom Deň počatého dieťaťa. Táto naša iniciatíva vznikla podľa vzoru amerického pro-life hnutia, prostredníctvom ktorého sa mnoho stredných škôl každoročne aktívne podieľa na organizácii protestov proti potratom a otvorene tak šíria úctu k životu.
Keď môžu oni, tak prečo nie aj my? :) 
 
V pondelok po vyučovaní sme sa teda vybrali na Mestský cintorín, kde sme pri pomníku za nenarodené detičky zapálili sviečky a pomodlili sa desiatok ruženca. Odtiaľ sme sa presunuli do Nemocničnej kaplnky sv. Alžbety. Tam sme si vypočuli prezentáciu, ktorá nám snáď lepšie pomohla pochopiť problematiku potratov, nechýbali ani modlitby a piesne.
Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí pomohli s prípravou, zúčastnili sa a aj tým, ktorí neostali pasívni a aspoň nosením bielej stužky dali najavo, že právo na život má každý. (Alžbeta Dlhá - septima)
 
viac

V pondelok 25. marca sa konal druhý ročník Modlitieb za zachovanie života - Prayers for life.
Podujatie je prostriedkom, ktorým sa aj my zapájame do celoslovenskej kampane s názvom Deň počatého dieťaťa. Táto naša iniciatíva vznikla podľa vzoru amerického pro-life hnutia, prostredníctvom ktorého sa mnoho stredných škôl každoročne aktívne podieľa na organizácii protestov proti potratom a otvorene tak šíria úctu k životu.
Keď môžu oni, tak prečo nie aj my? :) 
 
V pondelok po vyučovaní sme sa teda vybrali na Mestský cintorín, kde sme pri pomníku za nenarodené detičky zapálili sviečky a pomodlili sa desiatok ruženca. Odtiaľ sme sa presunuli do Nemocničnej kaplnky sv. Alžbety. Tam sme si vypočuli prezentáciu, ktorá nám snáď lepšie pomohla pochopiť problematiku potratov, nechýbali ani modlitby a piesne.
Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí pomohli s prípravou, zúčastnili sa a aj tým, ktorí neostali pasívni a aspoň nosením bielej stužky dali najavo, že právo na život má každý. (Alžbeta Dlhá - septima)
 
viac
29.03.2013
GCM Misie

V čase od 11. do 15. marca sa konali mestské misie v rámci farností a na školách.

Evanjelizáciou škôl boli poverené sestry z Rodiny Panny Márie, ktoré pôsobia na GCM, ZŠ a internáte Spojenej katolíckej školy.

Vytvorili sme spolu so študentmi nášho gymnázia misijné tímy a navštívili sme spolu 18 základných i stredných škôl v Nitre.

Vo štvrtok nám prišli pomôcť aj seminaristi z Nitrianskeho seminára.

Naši študenti sa svojej úlohy zhostili perfektne. Určite to nebolo vždy jednoduché postaviť sa pred svojich rovesníkov a rozprávať o viere, Pánu Bohu, Panne Márii... S Božou pomocou to však zvládli výborne.

Ak chcete, môžte si prečítať, čo píšu o svojich skúsenostiach oni sami.

viac

V utorok Veľkého týjždňa, ktorý sa v nemeckom jazyku nazýva aj „svätý týždeň“ sme sa spolu stretli v kaplnke na internáte, aby sme sa spolu pomodlili po nemecky ruženec pred Najsvätejšou Sviatosťou.

Modlili sme sa bolestný ruženec v zastúpení všetkých ľudí, ktorí nemajú pre Boha čas, alebo v Neho ani neveria. Texty čítaní k príslušným tajomstvám ruženca mohli všetci sledovať na plátne, kde boli premietané., rovnako ako i texty piesní.

Odchádzali sme posilnení vo viere a vďační za to, že Božia láska nesie svet“ po eucharistickom požehnaní, ktoré nám udelil Páter Peter.

 

 

 

 

viac

Na naše gymnázium sme v rámci misií pozvali bratov kapucínov, ktorí si pripravili evanjelizačný program pre mladých spolu s  názorným video. Pán Boh zaplať za ich príchod a za obohatenie našich študentov a posilnenie ich viery.

 

 

 

 

 

 

viac

Ako prípravu na Veľkú noc, najdôležitejšie a najväčšie sviatky v cirkevnom roku, slávilo spoločenstvo našej školy v stredu, 27. marca 2013, spoločnú školskú krížovú cestu vo farskom kostole sv. Gorazda na Klokočine.

Aj za účasti niekoľkých bývalých študentov a rodičov sme mohli prežiť krížovú cestu nášho Pána priam hmatateľným spôsobom. Udalosti Veľkého piatku nám sprítomnili živé svedectvá postáv, ktoré boli ich súčasťou. Prihovoril sa nám Pontius Pilát, jeho manželka Claudia Procula, Ježišova matka, Šimon z Cyrény, Veronika, apoštol Ján, plačúce ženy, kajúci lotor i stotník, ktorý na koniec vyznal: „Tento človek bol naozaj Boží Syn.“

Fotogaléria

viac
Novinky v kocke
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac