Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Rada školy

A K T U A L I T Y

Vážení členovia rady školy,

srdečne Vás pozývam na zasadnutie rady školy v školskom roku 2022/2023, ktoré sa uskutoční dňa 30.05 2023 /v utorok/ už tradičným spôsobom v zasadačke GCM o 17.00 hod. s nasledovným programom:

 

1. Úvod, privítanie, modlitba,

2. Prerokovanie návrhu počtu žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku,

3. Informácia o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2022/2023,

4. Úprava učebných plánov Školských vzdelávacích programov,

5. Zmeny v sieti školských zariadení,

6. Pomoc škole, možnosti, aktivity,

7. Diskusia,

8. Záver.

 

S pozdravom

 

JUDr. Svorad Petruška

predseda rady školy 

  RADA ŠKOLY:

Za zriad'ovatel'a:

JUDr. Svorad Petruška

Ing. Patrícia Hlobenová

vdp. Mgr. Peter Šabo

 

Nepedagogickí pracovníci SKŠ

Mgr. Stanislava Svajčíková

 

Materská škola

Ing. Matúš Libant - zástupca rodičov MŠ

Mgr. Iveta Nerečová (sr. Terezita) - zástupkyňa pedagógov MŠ

Základná škola

Mgr. Karol Polák - zástupca rodičov ZS      

Mgr. Katarína Bottová

Gymnázium

Mgr. Maroš Šimko - zástupca rodičov GCM

Mgr. Zuzana Zorková (sr. Mária Zuzana) - zástupkyňa pedagógov GCM

 

Žiaci

Matúš Petruška  Oktáva - zástupca žiackej rady

 

Štatút Rady školy pri SKŠ

 

 

 

Novinky v kocke
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac
  • Chcete ešte počas základky vyskúšať, aké j... / viac