Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Rada školy

A K T U A L I T Y

Vážení členovia rady školy,

srdečne Vás pozývam na zasadnutie rady školy v novom školskom roku 2023/2024, ktoré sa uskutoční dňa 28. 9. 2023 /vo štvrtok/ už tradičným spôsobom v zasadačke GCM o 16.30 hod. s nasledovným programom:

1. Úvod, modlitba.

2. Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch za školský rok 2022/2023.

3. Informácia o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023.

4. Návrh počtu tried pre prijímacie konanie v školskom 2024/2025.

5. Výška príspevku na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie.

6. Diskusia, rôzne, záver.

 

S pozdravom

JUDr. Svorad Petruška
predseda rady školy

  RADA ŠKOLY:

Za zriad'ovatel'a:

JUDr. Svorad Petruška

Ing. Patrícia Hlobenová

vdp. Mgr. Peter Šabo

 

Nepedagogickí pracovníci SKŠ

Mgr. Stanislava Svajčíková

 

Materská škola

Ing. Matúš Libant - zástupca rodičov MŠ

Mgr. Iveta Nerečová (sr. Terezita) - zástupkyňa pedagógov MŠ

Základná škola

Mgr. Karol Polák - zástupca rodičov ZS      

Mgr. Katarína Bottová

Gymnázium

Mgr. Maroš Šimko - zástupca rodičov GCM

Mgr. Zuzana Zorková (sr. Mária Zuzana) - zástupkyňa pedagógov GCM

 

Žiaci

Matúš Petruška  Oktáva - zástupca žiackej rady

 

Štatút Rady školy pri SKŠ

 

 

 

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac