Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

2 % z dane

 

2 % z dane 

podporte naše gymnázium a prispejte k jeho rozvoju

 

 

Vážení rodičia, priaznivci našej školy, 

v mene Združenia pri Spojenej katolíckej škole, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Vás chceme  požiadať o poukázanie 2 % z dane na účet Rodičovského združenia. V prípade možnosti Vás chceme poprosiť  o oslovenie Vašich priateľov a známych.

Takýmto spôsobom môžete výraznou mierou prispieť k modernizácii a ku ďalšiemu rozvoju gymnázia sv. Cyrila a Metoda. V prílohe Vám posielame materiál s bližšími informáciami a predvyplnené tlačivo: 

Vami poukázané prostriedky prispievajú každý rok k zveľadeniu  areálu a budovy školy, k modernizácii vnútorného vybavenia, pomôcok, k modernizácii vyučovacieho procesu novou didaktickou technikou a IKT technológiami.

Ďakujeme Vám za Vami prejavenú finančnú podporu, ako aj za Vaše modlitby.

 

Vedenie školy

 

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac