Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

2 % z dane

 

2 % z dane 

podporte naše gymnázium a prispejte k jeho rozvoju

 

 

 

Vážení rodičia a priaznivci našej školy!


V mene Združenia pri Spojenej katolíckej škole, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, 949 01 Nitra, si Vás touto cestou dovoľujeme osloviť a požiadať Vás o poukázanie 2 % z daní na účet nášho rodičovského združenia. Pokiaľ by to bolo možné, dovoľujeme si Vás poprosiť  o oslovenie i Vašich priateľov a známych.

Aj Vašimi 2 % prispievate k modernizácii a ďalšiemu rozvoju Gymnázia sv. Cyrila a Metoda.

V prílohe Vám posielame materiál s bližšími informáciami a predvyplnené tlačivo: 

 

Vami poukázané prostriedky prispievajú každý rok k zveľadeniu  areálu a budovy školy, k modernizácii vnútorného vybavenia a pomôcok, k modernizácii vyučovacieho procesu novou didaktickou technikou a IKT technológiami.


Ďakujeme Vám za Vami prejavenú finančnú podporu, ako aj za Vaše modlitby.
 

 

vedenie školy

 

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac