Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Bola som študentkou prvej nemeckej bilingválnej triedy na GCM a keby som si dnes mala strednú školu vyberať znovu, tak by som sa rozhodla rovnako. Aj napriek počiatočným obavám z nemčiny, z ktorej som veľa nevedela, mi tento jazyk za päť rokov prirástol k srdcu a dnes ho ovládam dokonca lepšie než angličtinu, ktorú som sa učila oveľa dlhšie. Okrem toho mi znalosť nemeckého jazyka priniesla príležitosť pracovať dva mesiace v Nemecku ako čašníčka, čo bola naozaj neoceniteľná životná skúsenosť.

viac

GCM ako škola všeobecne ponúka podľa mňa solídnu prípravu na ďalšie vzdelávanie a zároveň necháva priestor žiakom, aby prejavili a uviedli do praxe vlastnú iniciatívu, či už sú to mimo akademické a charitatívne aktivity alebo študijný pobyt v zahraničí.
Túto skúsenosť som si odniesla aj z bilingválnej sekcie - viacerí kvalitní učitelia mi ponúkli zaujímavé študijné obsahy a možnosti rozvoja jazykových zručností. Na mne ako žiačke zostalo prijať ich, pracovať s nimi, či už sa jednalo o jednoduché rozhodnutie komunikovať s učiteľmi a lektorkou v nemeckom jazyku alebo hľadať možnosti rozvoja aj počas prázdnin i s ich pomocou.

viac

Volám sa Magdaléna, mám 20 rokov a už  skoro rok patrím medzi úspešných absolventov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda.  Na GCM som pobudla polovicu svojho doterajšieho života, teda celú dekádu. Nie neprepadla som... Spôsobil to prestup z osemročného gymnázia do nemeckej bilingválnej sekcie.

Na „GéCéeMku“ sa mi veľmi páčil osobný prístup mnohých profesorov, z ktorých vyžaroval úprimný záujem o nás, študentov. Bolo príjemné,  keď vyučujúcim záležalo aj na niečom viac ako je excelentné maturitné vysvedčenie. Pravidelné sväté omše, prednášky a svedectvá, napr. aj od obráteného vraha, etické sympóziá alebo aj predmet ako kresťanská etika svedčia o tom, že škole nezáležalo len na formovaní mysle, ale aj ducha.

viac
Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac