Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Lucia

Ahojte !

Moje meno je Lucia a aj ja som kedysi bola súčasťou GCM. Ďakujem za možnosť pozdieľať  s vami môj príbeh a osobnú skúsenosť nadobudnutú 5-ročným štúdiom na nemeckom bilingválnom  gymnáziu v Nitre

Čo mi nemecké bilingválne gymnázium dalo ?

 

Keď som sa rozhodovala, ktorým smerom sa vydať  po základnej škole, bolo pre mňa dôležité, aby čas a energiu, ktoré do štúdia investujem, stáli za to.

V prvom rade bolo treba (nielen) na začiatku zamakať kvôli osvojeniu a upevneniu si gramatických pravidiel či slovnej zásoby. Veľká časť štúdia si vyžaduje vlastné úsilie. Človek sa tu naučí trochu disciplinovať seba samého. Keď ale človek pravidelne zasieva malé semiačka, po čase mu jeho ,,malé´´ - veľké úsilie prináša úrodu (a samozrejme mať dobrých kamarátov, ktorí vás podporia, keď všetko nie je ružové, je na nezaplatenie).

Učením sa nového jazyka sa človeku začnú postupne otvárať nové a nové možnosti . Či už je to cestovanie, pracovné príležitosti alebo brigády v zahraničí.

Už v prvom ročníku som mohla absolvovať 2-týždňový študijný pobyt v rakúskom Schlierbachu. V štvrtom ročníku ho pretromflo nemecké Bavorsko a keďže sme sa popri nemeckom jazyku učili aj anglický jazyk, záujemcovia sa mohli zúčastniť krátkeho pobytu v Írsku či Veľkej Británií, kde sme po určitú dobu navštevovali anglickú školu a získali aj osvedčenie o konkrétnej jazykovej úrovni.

Absolvovanie 5-ročného bilingválneho gymnázia a aktívne zapájanie sa do procesu učenia predstavuje z môjho pohľadu  solídnu prípravu pre úspešné zvládnutie Goethe-Certifikátu či Štátnice z nemčiny. Tu by som veľmi chcela vyzdvihnúť prácu, snahu, precíznosť a poskytovanie kvalitných materiálov pani profesorky Turčekovej, ktorá nás ťahala vpred.

Vďaka pani profesorke Greňovej som sa na hodiny Nemeckej literatúry tešila. Učila nás kriticky rozmýšľať, analyzovať texty a pomohla nám objavovať krásy tvorby vtedajších autorov.

Veľké poďakovanie patrí aj všetkým sestrám z Rodiny Panny Márie a každému učiteľovi a pracovníkovi na GCM, ktorí sa nám snažili dať zo seba to najlepšie. Ďakujeme!

Keďže som teraz už študentkou denného programu študijného odboru Ošetrovateľstvo na FSVAZ UKF v Nitre,vďaka poznatkom nadobudnutých počas štúdia v bilingválnej sekcii na GCM som sa minulý rok mohla uchádzať aj o účasť na stáži v zahraničí. V rámci programu ERASMUS + som mohla absolvovať trojmesačný  pobyt a prax v Orthopädisches Spital Speising vo Viedni. Človeku prinesie takáto skúsenosť nový rozhľad, perspektívu, možnosti v danom odbore, priateľstvá a nespočítateľne veľa zážitkov a dní, za ktoré som nesmierne vďačná.

Ak zvažujete štúdium nemeckého jazyka na GCM alebo ste už študentom, je dobré premyslieť si, čo chcete. Žiadna škola nie je jednoduchá, prídu krízy, ťažšie dni, ale treba si vybrať niečo, za čo budete ochotní bojovať. A ja sama som také dni mala, no za pomoci veľmi dobrých kamarátov som sa naučila, že nikdy nie je dobré to vzdávať. Takže never give up, verte si , snažte sa a výsledok príde. 

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac