Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Trieda I.B si tentokrát na tradičnú duchovnú obnovu pre prvákov počkala trochu dlhšie, až do 29. novembra. Po vyučovaní sme sa spoločne prepravili na Lukov dvor, k sestričkám z Kiribati, ktoré nás už čakali s obedom. Náš program bol veľmi bohatý: mali sme spoločné sväté omše, modlitby, prednášky s p. Petrom a sestričkami, spoločné hry, pri ktorých sme zistili, kto má pravého súťaživého ducha, oprášili sme stolnotenisové stoly, preskúmali okolie exercičného domu, zahrali si futbal, popestovali mačky, pojedli všetky zásoby a hlavne sme sa snažili počas týchto dvoch dní budovať náš vzťah k Bohu i k sebe navzájom. Dúfame, že sa nám to podarilo. V každom prípade sme si odniesli krásne spomienky.

Fotogaléria

viac

Anglická adventná sv. omša je už na našej škole veľmi peknou tradíciou. Tento rok sa konala v pondelok 3.12. o 14:00 v kláštornom kostole a celebroval ju páter Maximilian z Rodiny Panny Márie. Aj napriek nízkej účasti bolo pre nás slávenie eucharistie prevažne v anglickom, ale aj v nemeckom a talianskom jazyku, veľkým obohatením nielen kvôli možnosti zdokonaľovať sa v týchto jazykoch, ale najmä vďaka príchodu samotného Ježiša medzi nás v podobe chleba a vína.

 

 

 

 

viac

Žiť či prežiť

...alebo názov etického sympózia, ktoré pripravili žiaci 3.A., septimy a 3.B v dňoch 16. -17.11. pre žiakov vyššieho stupňa nášho gymnázia, ale aj pre záujemcov z iných škôl.

V prvom bloku nám CSILic. Jozef Kováčik priblížil vplyv médii na mladých. V druhom bloku nám chalani z komunity Cenakolo porozprávali o svojej závislosti na drogách, no následne nám povedali aj o tom, ako sa dostali do Cenakola. V záverečnom bloku ThDr. Ivan Šulík PhD. ochotne zodpovedal všetky otázky študentov ohľadom eutanázie, potratov a umelých oplodnení.

viac

Ako každý rok, tak aj tento rok sa dňa 20. novembra 2012 konal anglický ruženec, ktorý sme zorganizovali my, druháci. Miestom modlitby bola internátna kaplnka, kde v hojnom počte okrem študentov a profesorov sedeli aj sestričky z Rodiny Panny Márie a páter Peter. Boli vítaní aj tí, ktorí si neboli svojou angličtinou takí istí. Na pomoc im slúžila pestrá prezentácia s anglickými textami modlitieb a piesní.

 

 

 

viac

 

Koniec jesene odštartoval tohtoročnú sezónu halových športov. Naši najstarší študenti tak dostali šancu ukázať sa na školských majstrovstvách okresu Nitra vo futsale. Toto podujatie sa konalo na pôde Gymnázia Golianova. Do skupiny E nám zaradil žreb študentov z Gymnázia Vráble a SPŠ Fraňa Kráľa v Nitre.

 

 

 

viac

V piatok 9.11. sa uskutočnila imatrikulačná diskotéka nižšieho stupňa. Zúčastnili sa triedy príma, sekunda a tercia a všetci sa dobre zabávali. Po tvrdom imatrikulačnom rituáli, ktorý uštedrili žiačky tercie prímanom, nasledovali rôzne súťaže, do ktorých sa zapojili zástupcovia zo všetkých tried. Keď sa súťaže skončili, zhasli sa svetlá a všetci vybehli na tanečný parket. O zábavu sa postarali žiaci z vyšších tried, a to hlavne Tomáš Pilka, Jakub Ligač, Jozef Kudlej, Filip Čéry a Benjamín Császta. Imatrikulačnú diskotéku zorganizovali žiačky tercie spolu s pani profesorkou Brezniakovou. Ďakujeme.

Fotogaléria

 

viac

 V stredu 7.11.2012 triedy príma, sekunda a tercia navštívili Vedecký jarmok, ktorý organizovali šikovní študenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Boli to študenti, ktorí študovali fyziku, biológiu a chémiu. Tento jarmok sa konal v OC Mlyny. Keď sme prišli do Mlynov, upútalo nás veľké pódium, na ktorom stáli dvaja moderátori, ktorí celý jarmok sprevádzali. Na jarmoku nám ukázali, že aj plyny sa dajú prelievať ako kvapaliny a dokázali, že aj fyzika, biológia a chémia môžu byť zábavné. Bolo nám super a veľa sme sa naučili.

Fotogaléria

 

 

 

viac

Počas tohto týždňa sa naša škola zapojila do známej súťaže iBobor. Žiaci rôznych vekových kategórií súťažili už od utorka až do dnes priamo cez webovú stránku iBobor.sk. Ihneď po skončení testu sa dozvedeli aj svoj výsledok. Súťaž je zaradená ako "informatická", ale úlohy v teste sú skôr logického charakteru, pre žiakov vyššieho stupňa je potrebné okrem logiky ovládať aj základy programovania. Podľa môjho názoru však zdravý sedliacky rozum a bystrosť postačia na solídny výsledok, ktorý sa aj dostavil.

 

 

 

viac

 V dňoch od 9. do 11.novembra sme sa zúčastnili na modelovej konferencii  OSN v angličtine, ktorá sa konala v Bratislave. Spolu so študentmi  slovenských i zahraničných škôl sme sa počas troch dní snažili nájsť riešenia na aktuálne problémy vo svete.

 

 

 

 

 

 

viac
Novinky v kocke
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac