Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Dňa 23.11.2023 sme sa my, žiaci tried sexta, 2.A a 3.N cez 4.-7. hodinu zúčastnili Technického sympózia. Na úvod sa nám prihovoril pán profesor Kopček, pani zástupkyňa Šperková a sympózium moderoval pán profesor Šunderlík. Technické sympózium má na našej škole vraj už istú tradíciu. Prednáškami a workshopom nás sprevádzali zaujímaví hostia z vysokoškolských kruhov z viacerých slovenských univerzít.

viac

Dňa 15.12.2022 pripravila naša škola technické sympózium. Mali sme k dispozícii 4 prednášky, ktoré nám prezentovali profesionáli z rôznych kútov Nitry.

Boli to ľudia s nadprirodzenou inteligenciou a šarmom. V prvej prednáške p.prof. Čujdík, nám ukázal prostredníctvom zážitkovej prezentácie svet počítačov a neskôr aj svoje autíčko, ktoré je skutočne silnou konkurenciou Škody či dokonca Audi. Jeho odolnosť a výkon sme si mohli otestovať viacerými demonštračným pokusmi. Ďalšia prednáška bola venovaná 3D tlačiarni.

viac

Tento citát Alberta Einsteina nabral konkrétne črty v podobe našich žiakov tercie a kvarty, ktorí sa vybrali na exkurziu do zážitkového centra vedy – Aurélium v Bratislave.

Cieľom exkurzie, okrem pekného času stráveného s triedou, bolo interaktívnou formou zvýšiť záujem žiakov o vedu a vedecké poznatky, ktoré sa stali našou každodennou súčasťou.

viac

Žiaci: „Poďme von, pán učiteľ.“

Učiteľ: „Dobre. Ale budeme objavovať.“

Tak ako žiaci aj učitelia matematiky sa neustále vzdelávame a učíme niečo nové. Jednou z foriem sú učiteľské kluby, ktoré bežia už tretí rok na našej škole v rámci projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre“. Učitelia matematiky a informatiky si na septembrové stretnutie učiteľského klubu matematickej gramotnosti pozvali hostí z UKF v Nitre a vznikla z toho pekná spolupráca. Spojili sme teda sily s projektom, ktorý sa rieši na Katedre matematiky UKF v Nitre s názvom: „Spolupráca ako prostriedok profesionálneho rastu učiteľov matematiky“ SaPPRUM. A čo z toho vzniklo?

viac
07.08.2012
Matematika

Predseda predmetovej komisie:

Mgr. Peter Kopček

 

Vyučujúci:

 Mgr. Peter Kopček, Mgr. Ing. Lea Žáková, PaedDr. Ján Šunderlík, Mgr. Viera Tibenská, Mgr. Andrea Molnárová

viac

O úspechoch našich študentov v predmete informatika sa už popísalo dosť a dokonca sme mali aj zastúpenie v celoslovenskom kole, kde nás  úspešne reprezentoval Andrej Andrašovič . Tieto riadky preto budú patriť našim fyzikom a matematikom.

viac

Gymnázium s dlhoročnou divadelnou tradíciou (čiže GCM) sa zaradilo v súťaži Matematický náboj medzi popredné slovenské gymnázia s dlhoročnou matematickou tradíciou. Seniori v zložení Andrej Žitňák, Ondrej Cvičela, Jozef Kováč, Andrej Andrašovič, Adam Zbonka obsadili 12.miesto na Slovensku, kde súťažilo 124 družstiev. Juniori v zložení Miroslav Harag, Jozef Šprlák, Michal Svoboda, Ján Gabriel Moravčík a Vojtech Kováč sa tiež nemusia hanbiť za svoje 23. miesto, pričom v ich kategórií súťažilo 99 družstiev zo Slovenska.

viac
Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac