Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Žiaci: „Poďme von, pán učiteľ.“

Učiteľ: „Dobre. Ale budeme objavovať.“

Tak ako žiaci aj učitelia matematiky sa neustále vzdelávame a učíme niečo nové. Jednou z foriem sú učiteľské kluby, ktoré bežia už tretí rok na našej škole v rámci projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre“. Učitelia matematiky a informatiky si na septembrové stretnutie učiteľského klubu matematickej gramotnosti pozvali hostí z UKF v Nitre a vznikla z toho pekná spolupráca. Spojili sme teda sily s projektom, ktorý sa rieši na Katedre matematiky UKF v Nitre s názvom: „Spolupráca ako prostriedok profesionálneho rastu učiteľov matematiky“ SaPPRUM. A čo z toho vzniklo?

viac
07.08.2012
Matematika

Predseda predmetovej komisie:

Mgr. Peter Kopček

 

Vyučujúci:

RNDr. Miroslava Jenisová, Mgr. Peter Kopček, Mgr. Lucia  Miklášová, Mgr. Vladimír Ondrejka, Mgr. Ing. Lea Žáková, PaedDr. Ján Šunderlík

viac

O úspechoch našich študentov v predmete informatika sa už popísalo dosť a dokonca sme mali aj zastúpenie v celoslovenskom kole, kde nás  úspešne reprezentoval Andrej Andrašovič . Tieto riadky preto budú patriť našim fyzikom a matematikom.

viac

Gymnázium s dlhoročnou divadelnou tradíciou (čiže GCM) sa zaradilo v súťaži Matematický náboj medzi popredné slovenské gymnázia s dlhoročnou matematickou tradíciou. Seniori v zložení Andrej Žitňák, Ondrej Cvičela, Jozef Kováč, Andrej Andrašovič, Adam Zbonka obsadili 12.miesto na Slovensku, kde súťažilo 124 družstiev. Juniori v zložení Miroslav Harag, Jozef Šprlák, Michal Svoboda, Ján Gabriel Moravčík a Vojtech Kováč sa tiež nemusia hanbiť za svoje 23. miesto, pričom v ich kategórií súťažilo 99 družstiev zo Slovenska.

viac
15.02.2017
Matboj 2017

Dnes boli na našej škole v strehu nielen milovníci angličtiny, ale parilo sa aj z matematických hláv.

Zorganizovali sme školské kolo matematickej súťaže Matboj 2017 (v komunikácii medzi študentami som zhliadol aj názov MatBoy, zúčastnili sa však aj MatGirls :).

Súťažiť prišlo takmer 50 študentov v troch kategóriách: Junior, Junior 2 a Senior. Nebola to súťaž jednotlivcov, ale trojčlenných družstiev. Oceňovali sme diplomom a drobnou cenou prvé tri družstvá v každej kategórii (Otázka pre zúčastnených: Je predošlá veta pravdivá?).

viac
06.12.2016
NÁBOJ JUNIOR

25. novembra 2016 družstvo kvarty v zložení Beňo Farkaš, Ema Zeleňáková, Vilko Páleník a Jakub Kviatkovský obsadili v Nitre 2. miesto v súťaží Náboj Junior. V celoslovenskom meradle sa pohybujeme na 63. mieste z 361 a vo výsledkovej listine Českej republiky spolu so Slovenskom sme na 139.mieste zo 645. Hoci naša radosť bola preveľká, lebo na prvom mieste v Nitre bolo družstvo s rovnakým počtom bodov ako naše, ukazuje sa, že v iných mestách Slovenska predsa len viac vládne matematika.

(text a foto: RNDr. M. Jenisová)

viac
29.06.2016
Klokan 2016
Neskoro, ale predsa, chceme dať do pozornosti štyroch našich študentov ( na fotke sú iba traja ), ktorí v matematickej súťaži Klokan neurobili žiadnu chybu. To znamená, že úspešnosť ich testu bola 100%. Sú to Magdalénka Pogáňová z prímy, Katka Košlavová (chýba na fotke) zo sexty, Andrej Žitňák zo sexty a Simonka Holková z II.A. Súťaž Klokan vznikla z austrálskej matematickej olympiády a riešia ju študenti po celom svete.
 
(text: RNDr. M. Jenisová)
viac

Dnes naša škola prežila deň inak ako zvyčajne - oslavovali sme 25 rokov existencie školy. Sme teda o niečo starší ako republika :) Po úvodnom pozeraní videa z prostredia školy sa niektorí žiaci z nižšieho stupňa presunuli na matematickú súťaž Matboj. Stretlo sa tu až 27 študentov zo štyroch tried, ktorí boli rozdelení do deviatich trojčlenných tím (Pozn.: v tejto vete boli použité 4 číslovky :) ). Triedy príma a sekunda súťažili spolu v kategórii Junior, triedy tercia a kvarta v kategórii Senior.

viac
Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac