Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Druhá N

triedny profesor: PaedDr. Zuzana Turčeková

Novinky v kocke