Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Septima

triedny profesor:     Mgr. Vladimír Ondrejka

Zoznam žiakov:


Jakub Bajnok, Tomáš Baláž, Alžbeta Ballová, Bianka Baráthová, Oliver Beláň, Erika Bezányiová, Lukáš Bujdák, Jozef Čásar, Dominik Fronc, Alžbeta Fuglíková, Natália Hrubá, Martin Kukla, Martina Lysičanová, Erik Magáth, Sára Mikulášiková, Andrej Olejár, Filip Petrík, Dominika Pinterová, Andrea Šandorová, Marek Štefanovič, Veronika Štréerová, Ema Vargová, Miriam Žitňáková

Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac