Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Septima

triedny profesor:     Mgr. Ladislav Lőrincz

Zoznam žiakov:


Eva Bencová, Lenka Bratová, Patrícia Ďurčová, Filip Farkaš, Andrea Gáliková, Lucia Gašparovičová, Lucia Gőrőgová, František Jakab, Katarína Košlabová, Nikola Mikolášková, Terézia Páleníková, Andrea Pániková, Hana Porubská, Michaela Ráciková, Janka Slezáková, Dominika Valášková, Andrej Valíček, Peter Watter, Andrej Žitňák, Mária Žolnová, Jakub Žuk-Olszewski

Novinky v kocke
  • Milí rodičia a študenti, blíži sa koniec ... / viac