Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Prvá B

triedny profesor: PaedDr. Marta Kvasňovská (PaedDr. Ján Šunderlík, PhD.)


 

Novinky v kocke
  • Púť do Medjugoria Tak ako minulý rok, aj ... / viac