Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Prvá A

triedna profesorka: Mgr. Lea Žáková

Novinky v kocke