Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Prvá A

triedna profesorka: Mgr. Lea Žáková

Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročn... / viac