Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Prvá A

triedna profesorka: Mgr. Martina Bažaličková

Novinky v kocke
  • Dňa 13. decembra 2019 sa bude opäť tu v Ni... / viac