Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Štvrtá B

triedny profesor:     Mgr. Zuzana Didová

 

Novinky v kocke