Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Štvrtá A

triedny profesor:     PhDr. Pavel Žebrák

Zoznam žiakov: 
Anna Mária Babčanová, Gabriel Balla, Lucia Baťová, Karolína Búsová, Mária Durzová, Lenka Guzmická, Katarína Hajašová, Miroslav Holec, Diana Holešová, Simona Holková, Kristína Horníková, Darina Komárová, Mariana Krajčovičová, Mária Lazúrová, Alžbeta Mikušová, Filip Pavkov, Sebastián Pilka, Veronika Radvanová, Adam Špeťko, Ladislava Števárová, Dávid Švec, Terézia Švecová, Lucia Tibenská, Martina Turzová, Lukáš Uhnák, Ján Vavrovič, Anna Mária Zelenajová, Silvia Zelenajová

Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac