Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Tretia B

triedna profesorka: Mgr. Júlia Prablesková

 

Novinky v kocke