Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Tretia A

triedna profesorka: PaedDr. Vlasta Ďurfinová

 

Novinky v kocke