Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Druhá A

triedna profesorka: Mgr. Dana Brezniaková

Novinky v kocke