Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Druhá A

triedna profesorka: Mgr. Dana Brezniaková

Novinky v kocke
  • Púť do Medjugoria Tak ako minulý rok, aj ... / viac