Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Oktáva

triedny profesor:     Mgr. Ladislav Lőrincz

Zoznam žiakov:


Eva Bencová, Lenka Bratová, Patrícia Ďurčová, Filip Farkaš, Andrea Gáliková, Lucia Gašparovičová, Lucia Gőrőgová, František Jakab, Katarína Košlabová, Nikola Mikolášková, Terézia Páleníková, Andrea Pániková, Hana Porubská, Michaela Ráciková, Janka Slezáková, Dominika Valášková, Andrej Valíček, Peter Watter, Andrej Žitňák, Mária Žolnová, Jakub Žuk-Olszewski

Novinky v kocke
  • Dňa 15.12. 2017 sa bude opäť tu v Nitre ko... / viac
  • Púť do Svätej Zeme Spoločenstvo Spojenej ... / viac