Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Oktáva

triedny profesor:     Mgr. Ladislav Lőrincz

Zoznam žiakov:


Eva Bencová, Lenka Bratová, Patrícia Ďurčová, Filip Farkaš, Andrea Gáliková, Lucia Gašparovičová, Lucia Gőrőgová, František Jakab, Katarína Košlabová, Nikola Mikolášková, Terézia Páleníková, Andrea Pániková, Hana Porubská, Michaela Ráciková, Janka Slezáková, Dominika Valášková, Andrej Valíček, Peter Watter, Andrej Žitňák, Mária Žolnová, Jakub Žuk-Olszewski

Novinky v kocke
  • Krížová cesta Každý štvrtok o 19:00 na Ka... / viac
  • Prosba o 2% Vážení rodičia, milí priateli... / viac
  • Dnes sme poslali do výroby vaše objednávky... / viac
  • Milí študenti druháci, sextáni a bilingvál... / viac