Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Oktáva

triedny profesor:     Mgr. Vladimír Ondrejka

Novinky v kocke