Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Sexta

triedna profesorka:     Ing. Iveta Raškovičová

 

Novinky v kocke