Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Sexta

triedna profesorka:     RNDr. Miroslava Jenisová

Zoznam žiakov: 

Lucia Caleková, Marek Dlhý, Ivan Gajdoš, Katarína Gašparovičová, Natália Gőrőgová, Michaela Halmanová, Lucia Jančeková, Klaudia Kováčová, Martina Kusalová, Slavomíra Lauková, Anna Miklášová, Veronika Ondrejková, Viktória Piterková, Lívia Rumanovská, Lukáš Sochor, Alena Strnisková, Margaréta Šályová, Kristína Šinkorová, Marek Štank, Petra Štítová, Ondrej Tkáč, Martin Vőrős, Darina Záhorská

Novinky v kocke