Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

KRESŤANSKÁ  ETIKA

Predseda predmetovej komisie:  sr. Mgr. Mária Zuzana Zorková

Vyučujúci:

Mgr. Ing. Lea Žáková, sr. Mgr. Mária Zuzana Zorková, PaedDr. Patrik Haller, Mgr. Mária Romanová, Mgr. Viktor Emanuel, PaedDr. Marta Kvasňovská

viac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Preto mocou autority, ktorú Kristus udelil Petrovi a jeho nástupcom, v spoločenstve s biskupmi, ktorí veľakrát odsúdili umelý potrat ... vyhlasujem, že priamy potrat, to jest chcený ako cieľ alebo ako prostriedok, je vždy vážnym morálnym neporiadkom, lebo je dobrovoľným zabitím nevinnej ľudskej bytosti.“

                                                                              Ján Pavol II. Encyklika Evangelium Vitae 1995

 

viac

História

Myšlienka uskutočniť fórum študentov gymnázia, kde by mohli otvorene diskutovať o aktuálnych problémoch hodnotovej a náboženskej orientácie, sa zrodila už v roku 1994, teda tri roky po založení školy. Na našom gymnáziu sa už od samého začiatku popri katolíckom náboženstve vyučoval aj špecifický predmet kresťanská etika, ktorý  okrem vzdelávacej úlohy poskytoval aj určitý priestor na vyjadrovanie a obhajovanie vlastných názorov študentov. Vzhľadom na veľký záujem a časovú obmedzenosť vyučovacích hodín sme sa rozhodli realizovať myšlienku týchto sympózií s tým, že celú organizáciu majú na starosti sami študenti. Oni vyberajú témy, pozývajú hostí, zabezpečujú ubytovanie a stravu, pripravujú si príspevky, moderujú diskusie, pripravujú a vyzdobujú miestnosť konania, propagujú a vyhodnocujú toto podujatie.

viac

Prvý ročník

Témy referátov – NÁBOŽENSTVÁ   A   ZÁVISLOSTI  ( 1. ročník )

Por. číslo

Názov témy

Meno

1

Prírodné náboženstvá

 

2

Judaizmus

 

3

Protestantské cirkvi

 

4

Islam

 

5

Hinduizmus

 

6

Budhizmus

 

7

Šintoizmus

 

8

Armáda spásy

 

9

Mormoni

 

10

Svedkovia Jehovovi

 

11

Slobodomurári

 

12

New Age

 

13

Deštruktívne sekty

 

14

Drogová závislosť – príčiny a charakteristiky

 

15

Kategórie a účinky drog

 

16

Prevencia a liečenie závislostí

 

17

Závislosť na počítačoch, mobiloch

 

viac

Vo štvrtok 5.5. 2022 sa našej škole pre druhákov uskutočnilo etické sympózium s dvoma vzácnymi hosťami. Pán kaplán Dr. Juraj Sedláček PhD., DiS nám porozprával o úlohe role otca. MUDr. Jozef Mikloško nám zase priblížil rodičovstvo ako také. Neskôr nasledovala diskusia s otázkami z publika, na ktoré nám naši hostia ochotne odpovedali. Sme veľmi vďační, že sa s nami podelili o ich vedomosti a skúsenosti a dúfame, že sa na našu školu ešte vrátia a znovu budeme o niečo múdrejší.

viac

Do Národného pochodu za život, ktorý sa bude konať 20. septembra 2015 v Bratislave, ostáva už len pár dní.

Národný pochod za život je manifestom, že našej spoločnosti stále záleží na normálnosti: na normálnej rodine, normálnej výchove, na ochrane života od počatia po prirodzenú smrť, na ochrane života núdznych a tých, čo to naozaj potrebujú. A tento signál chceme vyslať aj hojnou účasťou na Národnom pochode za život. 

 

Pozývame našich študentov, ich rodiny a priateľov. Prihlasovanie do spoločného autobusu prebieha na GCM, u p. prof. Mitošinkovej do piatku 11. septembra 2015. 

 

Predpokladaný odchod je v nedeľu 20. 9. 2015 o 8:00 hod. z parkoviska na Zimnom štadióne. Príchod je plánovaný vo večerných hodinách (cca 19.00 hod). Cena za osobu je 7€.  Dopoludnia je svätá omša pre Nitriansku diecézu v Kostole Najsvätej Trojice o 10.30 hod. a popoludní o 14.30 začína pochod centrom Bratislavy.

 

viac

Nie každý človek má tú odvahu odísť do cudzej krajiny slúžiť deťom na ulici. Na našu školu v stredu zavítal hosť, ktorý takéto niečo vyskúšal na vlastnej koži. Bývalá študentka sociológie na UKF, Zuzana Vajayová, bola pol roka na misii v hlavnom meste Kene, Nairobi, kde jej úlohou bolo pomáhať deťom z ulice opäť sa začleniť do spoločnosti cez pobyt v rehabilitačných centrách.

viac

 

ÚVOD

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre zriadil diecézny biskup Ján Chryzostom kardinál Korec 27. mája 1991. /1/ Už od prvého školského roka tu bola na požiadavku zriaďovateľa zaradená ako povinný predmet popri rímskokatolíckom náboženstve i kresťanská etika. Išlo o originálny projekt, ktorý vznikal v úzkej spolupráci pedagógov gymnázia s pomocným biskupom Mons. Františkom Rábekom a postupne sa za uplynulé desaťročie sformoval do svojej dnešnej podoby – integrovaného vzdelávacieho a formačného predmetu, etiky na báze kresťanského personalizmu v plnom súlade s morálnym učením katolíckej Cirkvi.

 

 

 

viac
Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac