Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Zenit 2017

V minulom týždni sa v našej škole konalo školské kolo programátorskej súťaže ZENIT. Zúčastnilo sa ho šesť študentov (Andrej Andrašovič, Lucia Janíková, Nikola Mikolášková, Jozef Kováč, Adam Jurík, Ján Kelemen). Ich poradie v zátvorke nie je náhodné, najlepšie skončil práve Andrej (získal 41,2 b., v rámci kraja to stačilo na 16. miesto). Či bude tento výsledok stačiť na postup do krajského kola v Leviciach, sa dozvieme v najbližšej dobe.

Úlohy v tejto súťaži nebývajú jednoduché, ale zaujímavé. Zvyčajne z 9 úloh nikto nevyrieši všetky (v celom kraji mal len jeden študent hotových nekompletných 8, ostatní mali nekompletných 7 a menej, náš Andrej mal takmer 4 hotové).

S niektorými zadaniami ste sa už mohli stretnúť aj na hodine informatiky - umožňujú totiž rozvoj algoritmizácie aj bez schopnosti programovať. Ak by mal niekto záujem, môžem mu zadania školského kola poskytnúť. Pochopiť zadanie a navrhnúť spôsob riešenia môže byť výborným prvým krokom pre budúcich súťažiacich - aj bez samotného programovania.

(text: Mgr. Vladimír Ondrejka)

Novinky v kocke
  • Dňa 14. decembra 2018 sa bude opäť tu v Ni... / viac
  • Prikladáme info o púti do Assisi. Assisi / viac