Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Podnikateľská prednáška

Projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania priniesol  v tomto týždni ďalšiu zaujímavú aktivitu, a síce prednášku inovátora a veľmi inšpiratívneho človeka, Ján Košturiaka.

V dvoch výstupoch určených pre tretí ročník hovoril o jeho videní sveta, o tom, čo je to podnikanie z jeho pohľadu, aké sú súčasné trendy v biznise, ale aj o tom, že podobných spoločenstiev ako v Žakovciach je na Slovensku oveľa viac, napr. Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom, kde sa spolu s manželkou angažuje.

 

V množstve všeobecných princípov (podporovať lokálnu ekonomiku, bezodpadová výroba, eliminácia medzičlánkov, ...) a konkrétnych príkladov z jeho života (bicykel z 3D tlačiarne, eshop s ovocím, moderná farma s políčkami v tvare kruhu, smart nemocničná posteľ,...) ma zaujalo, že ísť do podnikania je potrebné hlavne s cieľom pomôcť ľuďom. Či už kvalitnou službou alebo produktom. Zisk sa postupne určite dostaví.

Ak chcete hlbšie nahliadnuť do jeho myšlienkového sveta, kliknite na jeho web, prípadne si pozrite materiály z prednášky.

(text: Mgr. Vladimír Ondrejka)

Novinky v kocke
  • Dodatok č. 5 k Pokynu riaditeľa školy na z... / viac
  • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci, riadite... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci,   v prílohe... / viac
  • Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe zh... / viac
  • Vážení rodičia,   pred začiatkom šk. rok... / viac