Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Duchovná obnova 1.A

Duchovnú obnovu sme aj napriek nášmu zbožnému želaniu začali až po riadnom vyučovaní. Pán zástupca nám našťastie veľkoryso odpustil siedmu hodinu a spolu so sestrami Jozefou a Monikou sme sa pešo vybrali na Kalváriu v Nitre. Triedna pani profesorka nás nenechala v štichu a vyviezla nám batožinu až celkom hore. Samozrejme, chlapci pomoc hrdinsky odmietli, aj keď svoje rozhodnutie možno niekoľko ráz oľutovali.

Cesta sa vliekla a naše podozrenie, že je akási dlhšia ako zvyčajne, každým krokom rástlo. Konečne sme dorazili k lurdskej jaskynke. Tam sme pozdravili našu nebeskú mamu a pokračovali sme vyššie k misijnému domu, kde nás už čakali. 

 

Len čo sme sa zložili, všetci sme sa pomodlili krížovú cestu. Niektorí z nás sa kochali nádherným výhľadom z Kalvárie po prvý raz. A aj napriek menšiemu rozptýleniu v podobe trénujúcich bežcov sme sa nakoniec všetci dokázali sústrediť na prežívanie tejto cesty s Ježišom. Sprevádzali nás sestra Monika na gitare a naše dievčatá zo školského spevokolu.

Neskôr v ten deň sme slávili svätú omšu s pátrom Petrom, ktorý nás povzbudil svojou kázňou, ktorej dĺžku sme všetci hladní ocenili. Po jedle, ktoré už každý očakával, bol pre nás pripravený zaujímavý program. Na našu veľkú radosť nás prišla pozrieť pani profesorka Žáková a priniesla so sebou to, v čo každý tajne dúfal. Áno, úžasný koláč. Nasledovali hry a niektorí šťastlivci sa dokonca dozvedeli extra tajnú informáciu a to, kde stojí dom našej zastupujúcej triednej. Komáre štípali, ale západ slnka stál za to. 

Nasledoval program, ktorý pripravili sestry. Lepšie sme sa spoznali nielen medzi sebou, ale aj s pani profesorkami a veľa sme sa o sebe dozvedeli. Nakoniec sme zaželali dobrú noc aj Pánovi vo Sviatosti oltárnej.

Druhý deň sa niesol v znamení duchovného rastu. Vypočuli sme si prednášku a slávili sme svätú omšu. Medzitým sa našiel čas aj na stolné hry a kopu zábavy. Obedom sme našu duchovnú obnovu zakončili a rozišli sa na internát alebo domov. Myslím si, že každý z nás si snáď zapamätal aspoň krátku vetu, ktorú nám povedal páter Peter:

„Chápem, chcem, no nedokážem. Ja nie, ale Ty áno, Pane.“ 

 Fotogaléria

 (text: Lucia Herceková, foto: mobil triednej a fotky Lívie Sádeckej)D

Novinky v kocke
  • Prípravné stretnutie na prijímacie skúšky ... / viac
  • Prikladáme info o púti do Assisi. Assisi / viac