Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Schnuppertag na GCM

Dňa 16.2.2023 naše gymnázium opäť otvorilo brány pre verejnosť. Tentoraz to nebol zaužívaný DOD. Záujemcom o bilingválne nemecké štúdium sme po prvýkrát ponúkli možnosť zúčastniť sa na tzv. „Schnuppertag“. Inšpirovali sme sa v nemecky hovoriacich krajinách, kde má silnú tradíciu a teší sa veľkej obľube. Tento deň na skúšku, kedy môže potencionálny žiak/hosť „pričuchnúť a nasať“ atmosféru školy, je deň vzájomného spoznávania sa medzi záujemcami o štúdium a školskou komunitou žiakov a pedagógov počas bežného školského dňa.

 

Už ráno bolo predsa len vidno, že niečo sa predsa len deje. Vo vstupných priestoroch sa tvorili skupinky našich hostí. Schnuppertag odštartoval o 7,45 hod. privítaním, predstavením a oboznámením s organizáciou dňa. Naši prváci z bilingválnej sekcie sa stali sprievodcami dňa pre našich hostí. Vyučovanie sa začalo samozrejme hodinou nemeckého jazyka v skupinách v I.N triede. Prestávku sme využili na rozhovory s budúcimi spolužiakmi a pokračovali sme hodinou slovenčiny. Zaujímavá téma, kooperácia, žiaci už úplne zapadli. So zámerom poskytnúť uchádzačom informácie o bilingválnom nemeckom štúdiu a stručne odprezentovať mnohostranné možnosti GCMáka odštartovala tretia hodina pod taktovkou vedenia školy, ktorá končila živou diskusiou. Veľká prestávka ponúkla našim hosťom možnosť v sprievode už známych potencionálnych spolužiakov z I.N prezrieť si interiér školy a v komornejšej atmosfére sa ešte na čo to spýtať. Nasledoval fašiangový školský program, úžasné divadelné predstavenie z produkcie nášho divadla Spirito Šapitó, ako súčasť nášho interného života školy a samozrejme nechýbalo ani pozvanie naň pre našich hostí. Po nevšednom dni plného nových tvárí, informácií a zážitkov sme deň zavŕšili pozvaním na ochutnávku do našej školskej jedálne.

Našim hosťom ďakujeme, že prijali naše pozvanie a tešíme sa na nich ako na našich budúcich žiakov!

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac