Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Exkurzia

Predmety umenie a kultúra a slovenský jazyk majú veľa prienikov či rôznych tém, ktoré si môžeme osvojovať súčasne a aj prostredníctvom projektového vyučovania, ktoré tentoraz prebiehalo v atraktívnom prostredí Katedrály Nitrianskeho hradu.

Triedy septima, 3. A a 3. B v nedávnych horúcich júnových dňoch (17. a 23. 6.) strávili pár hodín v príjemne chladnom priestore Katedrály sv. Emeráma, ktorá nám vydala svedectvo o bohatej histórii nielen nášho mesta, ale aj o výnimočnej histórii celého Slovenska, ba dokonca stredoeurópskeho priestoru.

 

 

Témy ako kultúra a kultúrna tradícia, kultúrne povedomie či umelecké slohy – od románskeho až po barokový, alebo pojmy ako staroslovienska tradícia, literatúra, hlaholika, trojjazyčníci, či naši vierozvestcovia sv. Cyril a Metod rezonovali najviac a práve na týchto miestach.

Hoci sa o histórii dozvedáme aj na hodinách slovenského jazyka a dejepisu, málokto si uvedomuje dosah a hĺbku udalostí, ktorépráve sv. Cyril a Metod na našom území vykonali. Konštantín (Cyril) vytvoril nové písmo– hlaholiku – a spolu s Metodom sa zaslúžili a o schválenie staroslovienčiny ako štvrtého liturgického jazyka západnej cirkvi pápežom Hadriánom II. v Ríme v roku 868. Vtomto jazyku popri latinčine, gréčtine a hebrejčinesa nasledujćich niekoľko storočí mohli vykonávať kresťanskéobrady…

 

(Text: Mgr. Alica Vontorčíková)