Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Hviezdoslavov Kubín

15.6.2021 sme sa s Dorotkou Farkašovou z prímy, Dorotkou Horákovou zo sekundy a Samkom Hollým zo 7. A vybrali na okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Po príjemnej rannej prechádzke mestom sme sa dostali do KOS-u na Chrenovej, kde sa pomaly zbiehali recitátori z Nitry. Po prezentácii účastníkov sme sa odobrali do miestností vyčlenených pre II. a III. kategóriu. V oboch kategóriách bolo po 25 mladých recitátorov, a teda aj 25 umeleckých interpretácií rôznych prozaických textov známych i menej známych autorov.


Po umeleckých prednesoch sme mali možnosť oddýchnuť si v minizáhrade tohto objektu, porota sa vybrala hodnotiť výkony recitátorov. Pri vyhlasovaní výsledkov porotkyňa zdôraznila, že konkurencia bola naozaj veľmi veľká a že každý žiak svojím prednesom obohatil prítomných poslucháčov.           
Z našej SKŠ sa na 3. mieste v III. kategórii sa umiestnil Samuel Hollý (ZŠ sv. Svorada a Benedikta), k čomu mu srdečne blahoželáme a dievčatám z GCM ďakujeme za reprezentáciu v tejto krásnej súťaži.

(text a foto: A. Striešková)