Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Nemecký jazyk

Predseda predmetovej komisie:

PaedDr. Zuzana Turčeková

Vyučujúci:
Mgr. Dana Brezniaková, Mgr. Barbara Jakubičková, Mgr. Michaela Kajdačiová, Mgr. Eva Kumová, Mgr. Tadeáš Palko, PhD., PaedDr. Juliana Greňová

 

PaedDr. Zuzana Turčeková – vedúca PK NEJ

Aprobácia: nemecký jazyk - ruský jazyk - výtvarná výchova

Predmety: Nemecký jazyk 

                  Seminár z nemeckého jazyka

                  Konverzácia v nemeckom jazyku

 

PaedDr. Juliana Greňová

 Aprobácia:  anglický jazyk – nemecký jazyk 

 Predmety:  Nemecká literatúra

                    Konverzácia v nemeckom jazyku

 

 

Mgr. Tadeáš Palko

Aprobácia:  telesná výchova - nemecký jazyk 

Predmety:   Nemecký jazyk

                    Nemecká gramatika

 

 

 

 

Mgr. Dana Brezniaková

Aprobácia: nemecký jazyk - katolícke náboženstvo

Predmety: Nemecký jazyk 

 

 

 

PhDr. Barbara Jakubičková

Aprobácia: anglický jazyk - nemecký jazyk

Predmety:  Nemecký jazyk

                  Nemecká gramatika

 

 

PaedDr. Edita Majdanová

Aprobácia: nemecký jazyk - katolícke náboženstvo - anglický jazyk

Predmety:  Nemecký jazyk

 

 

 

 

 

Mgr. Michaela Kajdačiová

Aprobácia: nemecký jazyk 

Predmety:  Nemecký jazyk

                   Nemecká gramatika

 

 

Mgr. Renáta Rybanská

 Aprobácia: nemecký jazyk - kresťanská etika

 Predmety:  Nemecký jazyk

                   Nemecká gramatika

 

 

 

 PaedDr. Andrea Ondrušková

 Aprobácia: biológia - nemecký jazyk - občianska náuka

 Predmety:  Nemecký jazyk

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac