Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Singende Herzen am GCM

In der Zeit von 22.04. bis 23.04.2024 wurde unsere Stadt und unsere Schule von dem ukrainischen Chor Singende Herzen aus Mukatschewo besucht. Der Besuch wurde als Initiative des Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei in Zusammenarbeit mit dem Institut für Auslandsbeziehungen und unserem GCM organisiert. Da der Chor dem Kulturkreis der deutschsprachigen Minderheit in Transkarpatien angehört, kümmerten sich vor allem unsere deutschbilingualen Schüler*innen um die Gäste.


Am Montagnachmittag haben Monika (Septima), Radka (V.N), Laura und Betka (IV.N) und Nikol und Anička (III.N) unsere Gäste durch die Stadt geführt, ihnen die Sehenswürdigkeiten und die geläufigsten Wege gezeigt und sie zum Abendessen begleitet. Am Dienstag wurden die Gäste in unserer Schule empfangen – nicht nur mit einer Erfrischung, sondern auch mit einem kulturellen Programm. Wir danken allen, die bereit waren, dabei mitzumachen, namentlich Adam (V.N), Katka (IV.N), Ivana, Cyril, Magdaléna und Daniela (II.N) und Monika, Dorota, Samuel, Damian und
Matej (Septima).
Am Dienstagnachmittag durften wir dem Konzert in der Piaristenkirche beiwohnen. Singende Herzen präsentierten sich mit ihrem wunderbaren klassischen Repertoire, wie auch mit deutschen und ukrainischen (Volks)liedern und wurden vom Publikum wärmstens empfangen. Wir danken Herrn Peter Mons, dem Kulturmanager des Instituts für Auslandsbeziehungen, ohne den dieses Treffen nie zustande gekommen wäre, für seinen Einsatz und Organisation der Veranstaltung. Wir danken dem Chor Singende Herzen, der auch in diesen bewegten Zeiten die Reise in die Slowakei auf sich genommen hat und sind froh, dass wir dabei sein und mithelfen durften. Und es freut uns umso mehr, weil Nitra dadurch die erste Stadt überhaupt wurde, wo der Chor in der Slowakei aufgetreten ist.

22.04.-23.04.2024 navštívil Nitru a naše GCM ukrajinský dievčenský spevácky zbor
Singende Herzen (Spievajúce srdcia) z Mukačeva. Táto návšteva vznikla ako
iniciatíva Karpatskonemeckého spolku na Slovensku v spolupráci s nemeckým
Inštitútom pre vzťahy so zahraničím a naším GCM. Ako naznačuje názov, tento
súbor je telesom nemecky hovoriacej menšiny na už tradične kultúrne zmiešanom
území Zakarpatskej Ukrajiny. Preto sa aj návšteve venovali najmä žiačky a žiaci
z bilingválnych tried našej školy.
Na tomto mieste by sme sa chceli poďakovať Monike zo septímy, Radke z V.N, Laure
a Betke zo IV.N a Nikol a Aničke z III.N, že pondelkové popoludnie venovali našim
hosťom, ukázali im pamätihodnosti mesta a sprevádzali ich na večeru i počas
prechádzky po nej.

V utorok sme smeli privítať Singende Herzen u nás v škole, kde sme pre nich
pripravili nielen malé občerstvenie, ale aj zaujímavý kultúrny program. Popoludnie už
bolo vyhradené koncertu našich hostí v Piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre.
Predstavili svoj klasický repertoár, ako i svoju interpretáciu nemeckých
a ukrajinských, prevažne ľudových, piesní. Koncert sa stretol s veľmi priaznivou
odozvou publika a tešíme sa, že sme mohli byť jeho spoluorganizátormi.
Na tomto mieste musíme poďakovať pánu Petrovi Monsovi, kultúrnemu manažérovi
IfA, bez ktorého by táto spolupráca nebola vznikla, ako i speváckemu zboru
Singende Herzen, že v týchto neľahkých časoch podstúpili cestu na Slovensko. Sme
veľmi radi, že sme mohli byť pri tom a pomôcť, vďaka čomu sa Nitra stala úplne
prvým mestom na Slovensku, kde tento súbor mohol vystúpiť (najmä po tom, čo
vystupoval napr. v Dóme sv. Štefana vo Viedni, v nemeckej verejnoprávnej televízii,
v Strassburgu či iných mnohých mestách v Rakúsku a Nemecku).

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac