Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Dávame vám do pozornosti jednu výnimočnú akciu, ktorá sa uskutoční na konci letných prázdnin:

Blahorečenie slovenského mučeníka Janka Havlíka, ktoré bude 31. augusta 2024Šaštíne.

 

Na túto mimoriadnu udalosť sa bude organizovať autobus. Všetkých vás srdečne pozývame. Podrobnosti o prihlasovaní sa dozviete čoskoro.

 

Tu nájdete plagát s programom a leták

 

viac

Predseda predmetovej komisie:

Mgr. Mária Zuzana Zorková

Vyučujúci katolíckeho náboženstva:
p. Peter Šabo, dp. Mgr. Lukáš Frank, dp. ThLic. Anton Ďatelinka, PhD., 
Mgr. Dana Brezniaková, Mgr. sr. Mária Zuzana Zorková, Mgr. Mária Romanová, PaedDr. Patrik Haller, Mgr. Viktor Emanuel

 

Predstavujeme Vám vyučujúcich katolíckeho náboženstva na GCM: 

 

viac

Tematické okruhy na prijímacie skúšky z KNB nájdete tu

 

Testy na prijímacie skúšky z KNB (šk. rok 2017/2018)

 

5-ročné bilingválne štúdium

8-ročné štúdium

4-ročné štúdium 

 

Testy na prijímacie skúšky z KNB (šk. rok 2014 / 2015)


8-ročné štúdium

4-ročné štúdium

 

viac

 

Pre záujemcov o maturitnú skúšku z Katolíckeho náboženstva poskytujeme maturitné okruhy

 

viac

Na školskej svätej omši 9. mája 2024 sme sa spoločne celá škola zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Nasledovali sme tým príklad viacerých pápežov, ale predovšetkým Pána Ježiša, ktorý sa ako prvý úplne zveril Panne Márii. Urobili sme to so zreteľom na slová zasvätenia od pápeža Jána Pavla II., ktorý sa 25. marca 1984 modlil: Sila tohto zasvätenia trvá po všetky veky a obopína všetkých ľudí a všetky národy; prekonáva všetko zlo, ktoré dokáže vzbudiť knieža temnoty v srdci človeka. Ako hlboko pociťujeme potrebu tohto zasvätenia pre ľudstvo a pre svet, pre náš dnešný svet.

 

viac

21. apríla 2024 reprezentovali našu školu dve družstvá na diecéznom kole Biblickej olympiády. Ich reprezentácia skončila krásnymi úspechmi. V kategórii ZŠ obsadili dievčatá Magdaléna Romanová, Margaréta Machová a Sára Miklášová 4. miesto a v kategórii stredných škôl získali Dominik Čepček, Dominika Bezáková a Benjamín Blanár krásne 1. miesto a tým aj postup na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 21. – 22. mája 2024 v Spišskej Kapitule. Gratulujeme!

 

viac

21. 3. 2024 bol zaujímavý druhý jarný deň, potešili sme sa dvojitému víťazstvu. Na dekanátnom kole biblickej olympiády na piaristickom gymnáziu postúpili za vyšší stupeň Benjamín Blanár z I.A a Dominika Bezáková zo IV.N. Za nižší stupeň bol úspešný tím: Magalénka Romanová z kvarty, Margarétka Magová z prímy a Sára Miklášová zo sekundy. Základná škola sv. Svorada a Benedikta obsadila krásne 2. miesto. Mali sme radosť z pekného spoločného dňa, aj zo stretnutia s Abrahámom, ktorý nás sprevádzal už od registrácie až po výsledné hodnotenie. Tešíme sa na diecézne kolo 16. 4. 2024, myslite na nás.

 

viac

Každý skutok lásky je veľkou pomocou pre duše v očistci. V stredu, 8. novembra 2023 sme za ne obetovali svätú omšu v krypte o 7.15 hod. V kázni sme boli povzbudení, aby sme často počas dňa opakovali strelnú modlitbu: "Ježiš, Mária, milujem vás, zachráňte duše." viac

"Nechať sa viesť Duchom Svätým a dovoliť mu, aby nás viedol, kam On chce..." Takto by sa dala v skratke opísať myšlienka duchovnej obnovy s V.N, ktorá bola 26. - 27. októbra 2023 v DPC Nitra. 

Foto nájdete dolu. 

 

viac

Duchovnú obnovu s I.B sme začali 12. októbra, na sviatok blahoslaveného Carla Acutisa a ukončili na výročie posledného zjavenia Panny Márie vo Fatime, 13. októbra. Našich spoločných 24 hodín vyplnilo slávenie svätých omší, spoločná modlitba ruženca, prechádzka a modlitba v katedrále, spoločné hry, maškrtenie na výbornom koláči z domácej dielne L&L so sídlom vo Veľkom Kýri a mnoho iného. Na záver duchovnej obnovy padla otázka, čo je cieľom a zmyslom života. Jeden múdry ruský starec na to odpovedal: „Získať Ducha Svätého.“ A ako ho získame? Spýtajte sa v I.B.

 

viac
Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac