Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre
19.02.2021
Dejepis

 

Predseda predmetovej komisie:
Mgr. Alica Vontorčíková

Vyučujúci:
PaedDr. Katarína Klimanová, PhDr. Pavel Žebrák

 

 

O čom je dejepis na gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre?


Výuka dejepisu na našej škole nespočíva v dokonalej znalosti množstva faktov, dát a mien, ale v chápaní dejinných súvislostí a hlavne, čo daná historická udalosť hovorí, ako by sme sa z nej mohli poučiť. Pretože nie je možné o minulosti vedieť všetko, to vie iba náš Pán, Boh, chápeme dejepis v starogréckom slova zmysle ako rozprávanie o veciach terajších (dejiny tvoríme teraz!) i minulých a snažíme sa ho podať ako pravdivý román. Nezabúdame na praveké dejiny i evolúciu človeka, starovek, a okrem svetových a národných dejín pozornosť venujeme i dejinám cirkevným. Prezentácií vyučujúcich je menej, zato častejšie upozorňujeme na videá či linky na internete, napr. Prehistoric Art či Ancient Greece for Kids/History Learning Video atď. Sme presvedčení, že dejepis v našom podaní je zábava, nie sme ale naivní, vieme, že je čo zlepšovať a že svojím prístupom nezachytíme všetkých. Za pokus to ale stojí.

 

viac

I. Úvod do štúdia z dejepisu
II. Praveké dejiny človeka vo svete aj na Slovensku
III. Vznik a vývoj staro orientálnych štátov
IV. Grécke dejiny od čias mínojskej civilizácie po pád Korintu
V. Rímske dejiny od čias kráľovstva po pád ríše západorímskej
VI. Dejiny stredoveku, jeho podstata, periodizácia a kultúra

viac

My študenti GCM zapálení pre dejepis na čele s dejepisným kráľom, prof. Žebrákom, u ktorého táto zapálenosť prepukla v plameň, sme sa  tohtoročného 19. októbra ocitli  na medzinárodnom podujatí  nazvanom Hlaholika v priesečníku slovanských národov.

viac

Na zamyslenie: Na obrázku podáva neandertálec kozmonautovi štafetový kolík

Ajhľa história  - magistra vitae est? No, neopakuje sa? Kam to smerujeme ...?

 

 

 

viac

Texty sú rozdelené podľa otázok, ktorých počet je 73.Texty neprešli jazykovou úpravou. Ospravedlňujem sa najmä za časté bohemizmy. Prajem Vám veľa radosti pri získavaní poznatkov a môj odkaz pre Vás znie:

História nie je veda ... nevysvetľuje a nemá metódu. Ešte lepšie - história, o ktorej sa toľko hovorí už dve storočia, neexistuje. Teda, čo je to história ?
           ... história je pravdivým románom.

 

 

viac
Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac