Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Maturitné okruhy z chémie pre úlohy č. 3

Maturitné okruhy z chémie pre úlohy č. 3

2021

 

1

Laboratórny poriadok, piktogramy, H- P- vety

2

Laboratórne sklo a pomôcky

3

Priebeh redoxných reakcií kovov

4

Vlastnosti H2SO4, výroba H2SO4, zásady  riedenia kyselín

5

Výroba NaOH, NaHCO3, Na2CO3

6

Dôkaz sacharidov

7

Rozlíšenie metanolu, etanolu

9

Dôkaz aldehydu vytvoreného oxidáciou etanolu

10

Destilácia

11

Zdôvodniť geometriu molekuly a izomériu organických zlúčenín

12

Kryštálové štruktúry

13

Príprava roztokov

14

Krivka rozpustnosti

15

Oddeľovanie zložiek zmesi

16

Difúzia

17

Príprava a dôkaz kyslíka

18

Príprava a dôkaz vodíka

19

Príprava a dôkaz CO2

20

Príprava endotermickej reakcie

21

Príprava exotermickej reakcie

22

Penová sopka

23

Hydrolýza + určenie pH roztoku

24

Slonia pasta

25

Dôkaz katiónov a aniónov

26

Dôkaz kyselín v čistiacom prostriedku

27

Dôkaz redoxných vlastností H2O2

28

Dôkaz vlastností etanolu

29

Dôkaz peptidovej väzby

30

Dôkaz násobnej väzby

31

Dôkaz škrobu

32

Dôkaz látok v pracích práškoch

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac