Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Maturitné okruhy z chémie pre úlohy č. 1

Maturitné okruhy z chémie – 1.časť

 2021

 

VŠEOBECNÁ CHÉMIA
1. Atóm
2. Zmesi
3. Periodický systém prvkov
4. Chemická väzba
5. Hybridizácia
6. Kryštálová štruktúra látok
7. Anorganické názvoslovie
8. Výpočty


CHEMICKÝ DEJ
9. Kinetika
10. Termochémia
11. Chem. rovnováha
12. Chemické reakcie
13. Protolytické reakcie
14. Redoxné reakcie
15. Zrážacie reakcie


ANORGANICKÁ CHÉMIA
16. O2, H2O2, H20
17. 1. skupina
18. 2. skupina
19. 13. skupina
20. 14. skupina
21. 15. skupina
22. 16. skupina
23. 17. skupina
24. 18. skupina
25. d – prvky


ORGANICKÁ CHÉMIA
26. Organické zlúčeniny
27. Uhľovodíky
28. Nasýtené uhľovodíky
29. Nenasýtené uhľovodíky
30. Arény
31. Deriváty uhľovodíkov
32. Halogénderiváty
33. Amíny
34. Nitrozlúčeniny
35. Kyslíkaté deriváty
a) Alkoholy
b) Karbonyly
c) Étery
36. Kyslíkaté kyseliny a ich deriváty
37. Heterocykly


BIOCHÉMIA
38. Lipidy
39. Sacharidy
40. Bielkoviny
41. Nukleové kyseliny
42. a) Enzýmy
b) Vitamíny


METABOLIZMUS
43. Fotosyntéza
Proteosyntéza
44. Glykolýza
Krebsov cyklus
Dýchací reťazec
45. Trávenie lipidov
Lynenova špirála
46. Trávenie bielkovín
Ornitínový cyklus

 

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac