Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Zverejnenie objednávok v rámci projektu Zvýšenia kvality vzdelávania na GCM Nitra

V rámci projektu, do ktorého sa naša škola zapojila, sme zabezpečili pre žiakov počítačové vybavenie (IKT), učebné pomôcky (Juryko, e-Sense, Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia, Ing. Peter Náhori-3D Technológie), knihy (Martinus, Panta Rhei).

 

 

 

 

  

V zmysle Dodatku k Zmluve o NFP boli v roku 2022 zabezpečené a nakúpené knihy a didaktické pomôcky na vyučovanie nasledovne:

 

(admin)

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac